an ninh - quốc phòng

Hạ Long: Sơ kết 05 năm thực hiện công tác phòng không nhân dân
Ngày đăng 22/06/2020 | 08:18  | View count: 1492

Vừa qua, Ban chỉ đạo Phòng không nhân dân Thành phố Hạ Long tổ chức Hội nghị sơ kết Nghị định số 74/2015/NĐ-CP, ngày 09/9/2015 của Chính phủ về công tác phòng không nhân dân giai đoạn 2015-2020. Đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị.

 

Quang cảnh hội nghị

          Trong 05 năm qua, công tác phòng không nhân dân trên địa bàn thành phố Hạ Long đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; nhận thức của cả hệ thống chính trị và Nhân dân về tầm quan trọng của công tác phòng không nhân dân ngày càng được nâng lên. Các phường, xã đã tổ chức tuyên truyền nội dung Nghị định 74 đến cán bộ, công chức và nhân dân, đặc biệt với trên 54.000 lượt học sinh, sinh viên tham gia học tập. Đến nay, thành phố Hạ Long đã xây dựng đầy đủ về lực lượng phòng không nhân dân; 100% xã, phường đã tổ chức xây dựng công tác phòng không nhân dân cấp mình và hoàn chỉnh kế hoạch phòng không nhân dân. Hằng năm, thành phố cử cán bộ chuyên trách phòng không tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về công tác phòng không nhân dân do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức.

Đ/c Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

          Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Ban Chỉ đạo các cấp cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cả hệ thống chính trị và nhân dân nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác phòng không nhân dân. Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức huấn luyện để nâng cao chuyên môn, sức chiến đấu cho lực lượng này. Bảo quản tốt, sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị nhằm đảm bảo sẵn sàng chiến đấu. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị chăm lo xây dựng lực lượng, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội đối với công tác phòng không nhân dân.

Thu Thảo