an ninh - quốc phòng

Ban CHQS TP Hạ Long: Huấn luyện lực lượng tự vệ biển năm 2020
Ngày đăng 06/07/2020 | 08:37  | View count: 1415

Các đơn vị Tự vệ biển tham gia huấn luyện đợt này gồm: Công ty CP vận tải thủy VINACOMIN; BQL Vịnh Hạ Long; Công ty TNHH 1TV Hoa tiêu Hàng hải; Công ty Cổ phần quản lý đường sông 3; Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Quảng Ninh tập trung huấn luyện vào các nội dung về tình hình ANCT-TTATXH trên vùng biển Việt Nam và địa phương; nhiệm vụ dân quân tự vệ biển tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; một số nội dung cơ bản của Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982, luật biển Việt Nam; huấn luyện phương án cứu hộ cứu nạn, kỹ thuật cấp cứu cơ bản và một số kỹ thuật cứu hộ trên biển và huấn luyện bắn súng tiểu liên AK bài 3…

Thông qua huấn luyện, các bộ, chiến sĩ Tự vệ biển nắm được những nội dung cơ bản trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển. Hiểu rõ vai trò, nhiệm vụ, phạm vi lãnh thổ, chủ quyền vùng biển; trên cơ sở đó vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ phối hợp giữ gìn an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội và hoạt dộng công tác trên biển.

Thu Thảo