an ninh - quốc phòng

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho cán bộ đối tượng 4 khóa 1 năm 2020
Ngày đăng 29/07/2020 | 10:47  | View count: 2681

Sáng ngày 29/7, TP Hạ Long đã tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho cán bộ đối tượng 4 khóa 1năm 2020. Đồng chí Vũ Hồng Sơn, phó chủ tịch thường trực UBND TP, chủ tịch Hội đồng GDQPAN Thành phố dự và chỉ đạo lớp bồi dưỡng .

 

Quang cảnh lớp ồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho cán bộ đối tượng 4 khóa 1 năm 2020

Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 4 với 120 học viên là đại biểu HĐND của các xã phường, và cán bộ đảng viên của các cơ quan tổ chức trên địa bàn TP.Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được tiếp thu và quán triệt các chuyên đề về: Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh, chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh quốc phòng; Nội dung cơ bản các Luật: Quốc phòng, An ninh Quốc gia….

Đ/c Vũ Hồng Sơn, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP phát biểu tại lễ khai giảng

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Vũ Hồng Sơn, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP, Chủ tịch HĐGDQPAN TP(Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh TP) nhấn mạnh: Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, đảng viên nhằm trang bị những kiến thức về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh trật tự trong tình hình mới. Đây là yêu cầu cấp thiết đặt ra cho toàn bộ hệ thống chính trị. Đồng chí yêu cầu các học viên tham gia học tập đầy đủ các nội dung quy định của chương trình bồi dưỡng và thực hiện đúng nội quy, quy chế lớp học.

Mỹ Hạnh