an ninh - quốc phòng

Xã Thống Nhất: Khai mạc Huấn luyện dân quân năm 2020
Ngày đăng 09/09/2020 | 09:59  | View count: 847

Sáng 9/9, xã Thống Nhất khai mạc Huấn luyện dân quân năm 2020. Về dự khai mạc huấn luyện, có lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự Thành phố.

Đồng chí Phạm Văn Luyến, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch HĐNV Quân sự xã Thống Nhất khai mạc lớp tập huấn

Trong thời gian 3 ngày (9- 11/9), 30 chiến sỹ dân quân sẽ được trang bị kiến thức các chuyên đề: Luật Dân quân tự vệ; công tác phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với quốc phòng an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và nhà nước ta… Kết thúc từng nội dung huấn luyện, Ban tổ chức sẽ kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện…

Quang cảnh lớp tập huấn

Đợt huấn luyện sẽ giúp lực lượng dân quân của xã nâng cao nhận thức chính trị, nắm chắc và hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng, thuần thục các động tác về kỹ chiến thuật chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng chiến đấu giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn  trên địa bàn, đồng thời có thêm kiến thức về công tác dân vận, công tác tuyên truyền đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

                                                                                        Mỹ Hạnh  - Huy Phương