an ninh - quốc phòng

80 học viên tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 khóa II năm 2020
Ngày đăng 23/09/2020 | 11:28  | View count: 2183

Sáng 23/9, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh TP Hạ Long tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức giáo dục quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 4 khóa II năm 2020. Đồng chí Đại tá Vũ Văn Nhương, Phó TMT Bộ CHQS tỉnh tới dự và chỉ đạo lớp bồi dưỡng.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

 Tham gia lớp bồi dưỡng có 80 học viên thuộc đối tượng 4 là đại biểu HĐND của các xã phường, và cán bộ đảng viên của các cơ quan tổ chức trên địa bàn TP. Trong thời gian 3 ngày, các học viên sẽ được truyền đạt các chuyên đề cơ bản về: Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về QPAN; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố QPAN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; chuyên đề về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với QPAN trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “diễn biến hoà bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; nội dung cơ bản của Luật QPAN, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Dân quân tự vệ, Pháp lệnh dự bị động viên… Ngoài việc tiếp thu các chuyên đề, học viên sẽ được chia tổ thảo luận, nghiên cứu và viết bài thu hoạch.

Đại tá Vũ Văn Nhương, Phó TMT Bộ CHQS tỉnh phát biểu chỉ đạo Lớp tập huấn

 Qua lớp bồi dưỡng giúp học viên nắm vững những nội dung chủ yếu về đường lối quan điểm của Đảng, pháp luật Nhà nước về lĩnh vực QP&AN, sẵn sàng làm thất bại âm mưu chiến lược “diễn biến hoà bình và bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Từ đó, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ, mối liên hệ hiệp đồng chặt chẽ của các cấp, các ngành từ TP đến cơ sở đối với nhiệm vụ quốc phòng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hồng Phương