an ninh - quốc phòng

Phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng địa phương
Ngày đăng 07/12/2020 | 01:59  | View count: 1035

Năm 2020, trong bối cảnh bị ảnh hưởng do dịch bệnh, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn phức tạp, cũng là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp và nhiều sự kiện chính trị lớn của đất nước,song thành phố Hạ Long đã quyết liệt thực hiện mục tiêu kép. LLVT thành phố đã tăng cường bảo đảm ANTT, giữ vững địa bàn, công tác quân sự, quốc phòng luôn được quan tâm và củng cố ngày càng vững chắc.

Huấn luyện Tự vệ biển trên vịnh Hạ Long

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, Ban CHQS thành phố đã phát huy tốt vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng giáo dục QPAN, chủ động tham mưu cho thành phố tổ chức hàng chục lớp nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và toàn dân đối với nhiệm vụ quốc phòng địa phương cho cán bộ các cấp và học sinh, sinh viên trên địa bàn. Thông qua bồi dưỡng đã nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về đường lối quân sự, nhiệm vụ quốc phòng an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc, xây dựng thế trận lòng dân khu vực phòng thủ. 

 

Trong công tác xây dựng lực lượng, thành phố xác định lấy chất lượng chính trị và phẩm chất đạo đức là chính, trình độ, năng lực công tác làm nền tảng, theo hướng lực lượng thường trực “tinh, gọn, mạnh”, dân quân, tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”, lực lượng dự bị động viên “hùng hậu” đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương. Trong năm, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thành phố Hạ Long đã tổ chức đồng bộ, chuyên sâu, sát với tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị cơ sở. 114/114 đầu mối đơn vị DQTV đã hoàn thành chương trình huấn luyện với kết quả đạt khá. Công tác dân vận được thực hiện hiệu quả. Phong trào Chung sức xây dựng NTM được lan tỏa rộng khắp, có chiều sâu. Tiêu biểu như hành quân dã ngoại về xã Dân Chủ, hỗ trợ địa phương làm mới 420m đường bê tông nông thôn với tổng số trên 400 ngày công.

LLVT giúp xã Dân Chủ xây dựng NTM nâng cao

Thực hiện nhiệm vụ “Phát triển kinh tế gắn với quốc phòng và quốc phòng gắn với phát triển kinh tế”, trong điều kiện phòng chống dịch Covid 19, thành phố đã có nhiều biện pháp đẩy mạnh kinh tế theo hướng nhanh, bền vững. Hệ thống hạ tầng giao thông khu đô thị, khu dân cư được quan tâm đầu tư, vừa kết nối giao thông các khu vực trọng điểm, đồng thời đảm bảo cơ động cho các lực lượng khi có tình huống tác chiến xảy ra. Lực lượng quân sự Thành phố đã tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn, UBND các xã phường rà soát, điều chỉnh kế hoạch PCTT-TKCN, xác định các khu vực có nguy cơ sạt lở, các công trình có khả năng phát sinh sự cố nguy hiểm trong mùa mưa bão, tổ chức hiệp đồng ứng phó thiên tai, bảo đảm tốt các dụng cụ trang thiết bị phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cữu nạn. Cùng với  đó, từ khi dịch Covid-19 bùng phát, LLVT trên địa bàn thành phố và các lực lượng chức năng tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch, các điểm cách ly tập trung. Ban CHQS thành phố đã điều động 528 lượt người với tổng số gần 6.000 ngày công tham gia phòng chống dịch, tích cực, chủ động củng cố doanh trại, cơ sở vật chất với phương châm “4 tại chỗ”, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

LLVT tham gia công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19

Bên cạnh đó, thành phố Hạ Long đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Cơ quan quân sự đã tham mưu làm tốt quy trình các bước tuyển quân bảo đảm chặt chẽ, đúng luật. Năm 2020 đãbàn giao 328tân binh cho các đơn vị. Khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021 cho 1.429 công dân. Các phong trào đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội, chính sách đối với người có công được thực hiện hiệu quả.

Nhìn lại 1 năm khó khăn và thách thức, song phong trào thi đua quyết thắng trong LLVT thành phố được đẩy mạnh. Cán bộ, chiến sỹ LLVT có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. ANCT, TT ATXH trên địa bàn được giữ vững, phòng chống hiệu quả chiến lược Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của thành phố năm 2021 và những năm tới.../.

Thùy Dương- Hồng Phương