an ninh - quốc phòng

UBND Thành phố họp chuẩn bị tổ chức diễn tập Phòng thủ dân sự ứng phó siêu bão và TKCN 2021
Ngày đăng 04/10/2021 | 06:36  | View count: 1563

Ngày 04/10/2021, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long chủ trì hội nghị nghe và cho ý kiến đối với công tác chuẩn bị tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó siêu bão và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn năm 2021.

Quang cảnh hội nghị

Đây là kế hoạch diễn tập nằm trong kế hoạch diễn tập chung của tỉnh Quảng Ninh, dự kiến diễn ra ngày 19/10/2021. Các nội dung diễn tập bao gồm: tìm kiếm cứu nạn xập đổ công trình nhà dân, cứu người bị nạn trên Vịnh Hạ Long, xử lý sự cố tràn dầu. Phần diễn tập vận hành cơ chế sẽ tiến hành trực tuyến, phần thực binh sẽ được quay phim trình chiếu trong buổi diễn tập chung của tỉnh. Ngoài lực lượng tại chỗ của thành phố còn có sự phối hợp của các đơn vị: Trung đoàn 213, Lữ đoàn 170, Tổng công ty than Đông Bắc…  với hơn 700 người và 60 phương tiện các loại (máy xúc, xe tải, xuồng - ca nô, xe cứu thương).

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các ban, ngành liên quan thống nhất  nhiệm vụ của các lực lượng tham gia diễn tập với phương châm “3 trước, 4 tại chỗ”, nội dung diễn tập phải bám sát tình hình thực tế tại địa phương. Các phương án, tình huống diễn tập phải đảm bảo chi tiết và có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng đối với từng lực lượng. Đồng thời, các nội dung diễn tập phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các lực lượng tham gia, phải tính toán đến phương án phòng chống dịch. Cuộc diễn tập nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chỉ huy, điều hành của cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ huy PCTT - TKCN & Phòng thủ dân sự các cấp.

                                                        Huy Phương