báo cáo thống kê

Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg và tổng kết phong trào thi đua “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” trên địa bàn thành phố Hạ Long năm 2019
Ngày đăng 28/02/2020 | 09:48  | View count: 167