Bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng ND các cấp

Các phường, xã hiệp thương lần thứ hai giới thiệu danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày đăng 16/03/2021 | 04:17  | View count: 183

Cùng với các phường, xã trên địa bàn Thành phố, ngày 15-16/3, phường Đại Yên và xã Thống Nhất đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai giới thiệu danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự và chỉ đạo các Hội nghị có đồng chí Bùi Đức Đoàn, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Dân Vận, Chủ tịch UBMTTQ và các đoàn thể chính trị Thành phố.

 

Bùi Đức Đoàn, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Dân Vận, Chủ tịch UBMTTQ và các đoàn thể chính trị TP

dự và chỉ đạo tại Hội nghị

Phường Đại Yên: Tại hội nghị, đại diện Thường trực Ủy ban MTTQ phường Đại Yên đã báo cáo tổng hợp những người ứng cử đại biểu HĐND xã khóa XX nhiệm kỳ 2016 - 2021. Và thảo luận danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố căn cứ vào các nội dung: tiêu chuẩn đại biểu HĐND, kết quả điều chỉnh của TT HĐND xã, kết quả thỏa thuận tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất; hồ sơ biên bản giới thiệu người ứng cử, số lượng người được giới thiệu ứng cử HĐND xã, đảm bảo các tiêu chí với cơ cấu đại biểu: nữ 19 người bằng 42,2%; đại biểu người dân tộc 2 người bằng 4,7%; đại biểu trẻ tuổi: 13 người bằng 28,9%; đại biểu ngoài Đảng: 9 người bằng 20%; đại biểu tái cử: 12 người bằng 48%.

100% đại biểu dự hội nghị đã thống nhất biểu quyết thông qua danh sách đại biểu ứng cử HĐND phường

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, sau khi thảo luận, 100% đại biểu dự hội nghị đã thống nhất biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ những người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các thôn, khu giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND phường Đại Yên, nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm 45 đại biểu.

Xã Thống Nhất: Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo về tình hình giới thiệu người ứng cử nội dung về tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân; kết quả điều chỉnh của Thường trực Hội đồng nhân dân về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân được giới thiệu ứng cử của cơ quan, tổ chức, đơn vị; kết quả thỏa thuận tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất; danh sách trích ngang các ứng cử viên do các cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi đến…

Các đại biểu dự Hội nghị

Đ/c Chủ tịch  MTTQ xã Thống Nhất báo cáo tổng hợp kết quả những người ứng cử đại biểu HĐND xã

100% đại biểu thống nhất thông qua danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND xã 

Hội nghị đã dành thời gian thảo luận, bàn bạc, qua đó, các đại biểu đều cơ bản nhất trí cao với tổng hợp báo cáo về tình hình giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và tình hình người tự ứng cử ở xã do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã tổng hợp đầy đủ, chi tiết, toàn diện đúng quy định. Các đại biểu đều thống nhất 100% với dự kiến danh sách hiệp thương còn 82/112 đại biểu sau hội nghị hiệp thương lần thứ 1. Theo đó, số đại biểu sau hiệp thương lần 2 chốt danh sách còn 82 đại biểu, với cơ cấu: đại biểu tuổi trẻ là 52 người ( 46,4%); đại biểu nữ 41/112 đại biểu ( 36.6%); đại biểu người ngoài đảng 26/112 ( 23,2%); đại biểu người dân tộc 10/112 ( 9%); đại biểu tái cử 18/28 đại biểu (64,2%); tôn giáo 1/112 đại biểu (0,9%).

Theo nhận xét của Ban thường trực UBMTTQ Thành phố, hầu hết các hồ sơ ứng cử đáp ứng được đúng yêu cầu về thủ tục, điều kiện giới thiệu hoặc tự ứng cử. Thành phần ứng cử viên  được các cơ quan đơn vị giới thiệu theo cơ cấu cũng đã đạt yêu cầu định hướng phấn đấu tỷ lệ nữ, trẻ, người ngoài đảng và dân tộc ít người.

Danh sách các ứng cử  viên HĐND các xã, phường lần này cho thấy phần lớn đều là những người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ khá cao và đạt được mức độ tín nhiệm cao của cử tri nơi cư trú hoặc công tác.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân (ĐBHĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ diễn ra vào ngày 22-5-2016, là một sự kiện có ý nghĩa chính trị trọng đại, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong năm 2016. Đây là dịp để cử tri cả nước lựa chọn những đại biểu tiêu biểu có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình tại Quốc hội và HĐND các cấp.

Hồng Hạnh