Bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng ND các cấp

Trung tâm TT&VH thành phố : Tuyên truyền lưu động về bầu cử tại xã Đồng Sơn
Ngày đăng 01/04/2021 | 12:16  | View count: 819

Để tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội, bảo đảm thực hiện thành công cuộc bầu cử, ngày 31/3, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố phối hợp với UBND xã Đồng Sơn tổ chức chương trình tuyên truyền lưu động về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 .

Các tiết mục văn nghệ lưu diễn tại Đồng Sơn

Tại đây, Đội tuyên truyền lưu động của Trung tâm & văn hóa thành phố đã tổ chức tuyên truyền dưới 02 hình thức là: sân khấu hóa và tuyên truyền bằng xe ô tô lưu động tới tất cả các thôn trên địa bàn xã Đồng Sơn.

Phần giao lưu tìm hiểu về Luật bầu cử

Đồng chí Linh Du Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Sơn cho biết: “Đêm văn nghệ do các nghệ sĩ, ca sĩ thuộc Đội Tuyên truyền lưu động của Trung tâm TT&VH thành phố biểu diễn được dàn dựng công phu đã mang đến cho bà con nhân dân trong xã các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc ca ngợi Đảng, đất nước, quê hương, ngày hội bầu cử của toàn dân, giới thiệu nội dung cơ bản của Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; Từ đó giúp người dân chúng tôi hiểu rõ hơn quyền và nghĩa vụ khi tham gia bầu cử.”

Đêm biểu diễn đã thu hút đông đảo nhân dân địa phương tới tham dự, động viên, cổ vũ.

TT