Bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng ND các cấp

Hội nghị phổ biến 1 số quy định về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
Ngày đăng 21/04/2021 | 06:27  | View count: 553

Ngày 20/4, phòng Tư pháp thành phố phối hợp với UBND phường Hà Phong tổ chức Hội nghị phổ biến một số quy định về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thông tin một số quy định về đăng ký hộ tịch.

Quang cảnh Hội nghị

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được Báo cáo viên Thành phố cung cấp đầy đủ các quy định pháp luật về bầu cử như: Vị trí, vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; quyền bầu cử, ứng cử của công dân, trách nhiệm của cử tri trong quá trình bầu cử…

Qua hội nghị này, nhân dân đã được tiếp thu đầy đủ những quy định pháp luật về bầu cử, nắm rõ các quy định, quy trình, các mốc thời gian, hiểu được rằng bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân là quyền lợi và nghĩa vụ của công dân, là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói chung và thành lập cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương và địa phương nói riêng. Qua đó, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử thành công tốt đẹp./.

Hồng Hạnh