Bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng ND các cấp

Tập huấn cho nữ ứng cử viên ứng cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026
Ngày đăng 24/04/2021 | 06:27  | View count: 1630

Chiều 24/4, Hội LHPN phối hợp với Trung tâm chính trị Thành phố Hạ Long tổ chức hội nghị tập huấn cho nữ ứng cử viên ứng cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Đồng chí Nguyễn Thị Vân Hà, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch TT HĐND Thành phố trực tiếp truyền đạt nội dung tập huấn.

Đồng chí Nguyễn Thị Vân Hà, Phó Chủ tịch TT HĐND Thành phố trực tiếp truyền đạt các nội dung tập huấn

120 đại biểu trên địa bàn toàn Thành phố tham gia tập huấn

Tham gia hội nghị có 120 đại biểu nữ ứng cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các đại biểu được nghe truyền đạt 4 chuyên đề: Giới thiệu về Quốc hội, HĐND và sự cần thiết tăng tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; Nhiệm vụ của Hội LHPN Việt Nam tham gia bầu cử ĐBQH, HĐND các cấp; Kỹ năng tiếp xúc truyền thông đại chúng và xây dựng hình ảnh cá nhân; Kỹ năng xây dựng, trình bày chương trình hành động, trả lời câu hỏi của cử tri. Trong đó, nhiều câu hỏi của đại biểu tập trung vào các kỹ năng tiếp xúc truyền thông đại chúng và xây dựng, trình bày chương trình hành động được đồng chí Phó Chủ tịch TT HĐND giải đáp cặn kẽ.

Các đại biểu đặt câu hỏi tại lớp tập huấn

Hội nghị tập huấn nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội trong tham gia công tác bầu cử, hỗ trợ nữ ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, góp phần đảm bảo tỷ lệ đại biểu nữ Hội đồng nhân dân các cấp nhằm thúc đầy thực hiện bình đẳng giới theo chủ trương của Đảng, phát huy vai trò của phụ nữ trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hằng, Chủ tịch Hội LHPN Thành phố phát biểu tại lớp tập huấn

Thông qua hội nghị đã trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết trong công tác vận động tranh cử cho ứng cử viên nữ HĐND các cấp; xây dựng đề cương chương trình hành động, thực hành kỹ năng tuyên truyền, vận động qua các phương tiện thông tin đại chúng,… giúp cho nữ ứng cử viên tự tin hơn trong việc phát huy khả năng, trí tuệ của bản thân trong suốt quá trình tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp.

Quang cảnh hội nghị

Trước đó, Thành phố Hạ Long đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3, lập danh sách 66 đại biểu ứng cử Đại biểu HĐND Thành phố khóa II, trong đó có 50% đại biểu nữ. Các xã, phường cũng đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3, trong đó có 45-50% đại biểu là nữ.

Hồng Phương