Bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng ND các cấp

Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri xã Dân Chủ với người ứng cử đại biểu HĐND TP
Ngày đăng 05/05/2021 | 07:00  | View count: 826

Ngày 5/5, tại xã Dân Chủ, UB MTTQ TP Hạ Long tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐNĐ TP, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để những người ứng cử thực hiện quyền vận động bầu cử. Hội nghị được thực hiện trong điều kiện đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch Covid-19. Các ông bà: Hoàng Anh, Phó Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo Thành phố; Phạm Thùy Ân, Trạm y tế xã Dân Chủ; Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Phạm Thị Thu Hằng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Dân Chủ; Phạm Văn Sáu, Bí thư Đảng ủy xã Tân Dân tham gia tại buổi tiếp xúc.

Quang cảnh cuộc tiếp xúc tại xã Dân Chủ

Đơn vị bầu cử số 12 gồm các xã: Dân Chủ, Bằng Cả, Tân Dân, Quảng La có số đại biểu được bầu là 03, số người ứng cử là 05.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND Thành phố trình bày chương trình hành động

Tại hội nghị, các cử tri đã được nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của từng ứng cử viên. Bám sát các quy định của pháp luật và đúng tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử tỉnh, thành phố về việc đảm bảo nguyên tắc, dân chủ, công khai, bình đẳng giữa các ứng cử viên, các chương trình hành động của từng ứng cử viên đều được chuẩn bị nghiêm túc, khoa học, ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu.

Bà Phạm Thị Thu Hằng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Dân Chủ trình bày chương trình hành động

Trình bày chương trình hành động của mình, các ứng cử viên đều thể hiện rõ khát vọng, mong muốn được đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh của tỉnh và thành phố, Trong đó, không ngừng nỗ lực xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự “của dân, do dân, vì dân”, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phát huy dân chủ, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; luôn quan tâm chăm lo giải quyết kiến nghị của cử tri về an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch giữa hải đảo với đất liền,hướng tới mục tiêu cao nhất là vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân, huy động sức mạnh tổng hợp để hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ, đặc biệt là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong chung sức phòng chống dịch Covid-19.

Đại diện cử tri xã Dân Chủ phát biểu đánh giá chương trình hành động của các ứng cử viên

Cử tri xã Dân Chủ đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, cũng như chất lượng của các ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Các ý kiến mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử sẽ tiếp tục gắn bó mật thiết với cử tri và Nhân dân, thực hiện phương châm nói đi đôi với làm, triển khai dứt điểm các chương trình hành động, hoàn thành và hoàn thành tốt nhất vai trò của người đại biểu dân cử; không ngừng học tập, rèn luyện đáp ứng tiêu chuẩn của người đại biểu; thường xuyên, liên tục nêu gương, làm gương toàn diện trong mọi mối quan hệ công tác và cuộc sống, trong phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, xứng đáng với niềm tin tưởng, sự mong đợi, kỳ vọng của Nhân dân, thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Đỗ Hương