CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG, TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ, ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP THÀNH PHỐ

 

CƠ QUAN TỔ CHỨC - NỘI VỤ THÀNH PHỐ

 

Nguyễn Hữu Thọ Ủy viên BTV Thành ủy, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ Thành phố
Nguyễn Quang Minh Phó Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ Thành phố
Nguyễn Bảo Phương Phó Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ Thành phố

 

CƠ QUAN KIỂM TRA - THANH TRA THÀNH PHỐ

 

Nguyễn Tuấn Minh Ủy viên BTV, Thủ trưởng Cơ quan UBKT - Thanh tra Thành phố
Nguyễn Lê Phương Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy
Phạm Ngọc Phơn Thành uỷ viên, Phó Chánh Thanh tra Thành phố
Trần Văn Lễ Phó Chánh Thanh tra
Thành phố
Trần Văn Cương Phó Chánh Thanh tra
Thành phố
Nguyễn Tuấn Tú  Phó Chánh Thanh tra
Thành phố
Lại Ngọc Nam Uỷ viên
UBKT Thành uỷ
Phạm Thị Thân  Uỷ viên
UBKT Thành uỷ

 

BAN TUYÊN GIÁO

 

Phan Thị Hải Hường Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ kiêm Giám đốc Trung tâm BDCT Thành phố, Bí thư Đảng ủy khối DN Thành pố
Nhữ Đình Tùng Phó trưởng Ban Tuyên giáo

 

BAN DÂN VẬN

 

Ninh Văn Thương Uỷ viên BTV,
Trưởng Ban dân vận Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Thành phố, Trưởng Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố 
Đào Ngọc Bảo Phó trưởng Ban Dân vận Thành uỷ 

 

VĂN PHÒNG

 

Đinh Hoàng Long TUV, Chánh văn phòng  Thành ủy
Bùi Thị Tú Anh Phó Văn phòng Thành uỷ Hạ Long
Nguyễn Mạnh Tuấn  Phó Văn phòng Thành uỷ Hạ Long

 

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ TP

 

Phan Thị Hải Hường Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ kiêm Giám đốc Trung tâm BDCT Thành phố, Bí thư Đảng ủy khối DN Thành pố
Lê Hoài Phương Phó Giám đốc Trung tâm BDCT Thành phố