Ban quản lý chợ Hạ Long 1

BQL CHỢ HẠ LONG I

Địa chỉ: Phố Kim Hoàn, Khu I, phường Bạch Đăng, Thành phố Hạ Long

Điện thoại: 02033.827.709

 

Đồng chí: Trần Xuân Cường

Chức vụ: Trưởng Ban Quản lý Chợ Hạ Long I

Điện thoại: 0913.355.151

Email: tranxuancuongbqlcho@gmail.com

 

Đồng chí: Trần Văn Lợi

Chức vụ: Phó trưởng Ban Quản lý Chợ Hạ Long I

Điện thoại: 0982.303.712

Email: tranvanloi19031971@gmail.com

 

Đồng chí: Trần Nhật Minh

Chức vụ: Phó trưởng Ban Quản lý Chợ Hạ Long I

Điện thoại: 0902.285.722

Email: nhatminh250771@gmail.com


 

Đồng chí: Lê Thê Hưng

Chức vụ: Phó Trưởng ban

Điện thoại: 0912.089.795

Email: thehunglthl@gmail.com

Đồng chí: Dương Văn Vĩnh

Chức vụ: Phó Trưởng ban

Điện thoại: 0947.688.042

Email: vinh30121965@gmail.com

 

Tổ chức bộ máy