Chỉ đạo của Thành ủy Hạ Long

Phương án Cung cấp các mặt hàng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân và đảm bảo bình ổn giá trong trường hợp thực hiện khoanh vùng, phong toả toàn diện trên địa bàn thành phố Hạ Long

Ngày đăng 05/04/2020 | 10:05 AM  | View count: 150
Ngày 4/4/2020, Tiểu ban Hậu cần – BCĐ Phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hạ Long ban hành Phương án Cung cấp các mặt hàng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân và đảm...

Về việc dừng thực hiện Mục 6, Thông báo Kết luận số 15-TB/BCĐ ngày 28/3/2020 của BCĐ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày đăng 05/04/2020 | 09:27 AM  | View count: 114
Ngày 4/4/2020, BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 Thành phố Hạ Long ban hành văn bản về việc dừng thực hiện Mục 6, Thông báo Kết luận số 15-TB/BCĐ ngày 28/3/2020

Phối hợp tuyên truyền, xử lý trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng 31/03/2020 | 09:59 AM  | View count: 251
Ngày 30/3/2020, Thành uỷ Hạ Long ban hành văn bản số 1741-CV/TU Phối hợp tuyên truyền, xử lý trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Thông báo Kết luận của Ban thường vụ Thành ủy tại cuộc họp ngày 16/3/2020

Ngày đăng 20/03/2020 | 10:41 AM  | View count: 1751
Ngày 16/3/2020, BTV Thành ủy tổ chức hội nghị nghe BCĐ phòng chồng dịch bệnh Covid-19 thành phố báo cáo tình hình dịch bệnh và “Kế hoạch chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19...

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân chủ động triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Ngày đăng 17/03/2020 | 08:55 AM  | View count: 1261
Ngày 14/3/2020, BCĐ phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hạ Long ban hành công văn số 10-CV/BCĐ về Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân chủ động triển khai các biện pháp cấp bách phòng,...

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân chủ động triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Ngày đăng 14/03/2020 | 08:15 PM  | View count: 1363
Ngày 14/3/2020, BCĐ phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hạ Long ban hành công văn số 10-CV/BCĐ về Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân chủ động triển khai các biện pháp cấp bách phòng...

Ý kiến kết luận của trưởng BCĐ phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hạ Long tại cuộc họp ngày 10/3/2020

Ngày đăng 13/03/2020 | 09:52 AM  | View count: 1499
Ý kiến kết luận của trưởng BCĐ phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hạ Long tại cuộc họp ngày 10/3/2020

Kế hoạch công tác đảm bảo ổn định tình hình nhân dân ứng phó phòng, chống dịch Covid-19 ở cấp độ 2

Ngày đăng 11/03/2020 | 08:22 PM  | View count: 686
Kế hoạch công tác đảm bảo ổn định tình hình nhân dân ứng phó phòng, chống dịch Covid-19 ở cấp độ 2    

Kịch bản Điều hành ứng phó phòng chống dịch Covid-19 ở cấp độ 2

Ngày đăng 10/03/2020 | 04:15 PM  | View count: 425
Kịch bản Điều hành ứng phó phòng chống dịch Covid-19 ở cấp độ 2

Kế hoạch Đáp ứng với cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV)

Ngày đăng 07/03/2020 | 12:58 PM  | View count: 752
Kế hoạch Đáp ứng với cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV)

Về việc triển khai thực hiện Kết luận của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị giao ban tháng 02/2020

Ngày đăng 27/02/2020 | 08:13 AM  | View count: 1280
Về việc triển khai thực hiện Kết luận của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị giao ban tháng 02/2020

Kế hoạch triển khai, thực hiện chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày đăng 25/02/2020 | 10:36 AM  | View count: 1646
Kế hoạch triển khai, thực hiện chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí...

Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày đăng 25/02/2020 | 10:33 AM  | View count: 627
Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020

Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của BCĐ phòng chống dịch bệnh do chủng mới virus corona (nCoV) thành phố Hạ Long

Ngày đăng 18/02/2020 | 09:14 AM  | View count: 882
Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của BCĐ phòng chống dịch bệnh do chủng mới virus corona (nCoV) thành phố Hạ Long

Kế hoạch Đáp ứng với các cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV)

Ngày đăng 17/02/2020 | 11:02 AM  | View count: 724
Kế hoạch Đáp ứng với các cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV)

Về việc quản lý thông tin về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na (Covid-19) gây ra

Ngày đăng 14/02/2020 | 08:06 AM  | View count: 984
Về việc quản lý thông tin về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na (Covid-19) gây ra