Chỉ đạo của Thành ủy Hạ Long

Thông báo Kết luận của Ban thường vụ Thành ủy tại cuộc họp ngày 16/3/2020
Ngày đăng 20/03/2020 | 10:41  | View count: 3305

Ngày 16/3/2020, BTV Thành ủy tổ chức hội nghị nghe BCĐ phòng chồng dịch bệnh Covid-19 thành phố báo cáo tình hình dịch bệnh và “Kế hoạch chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới” trên địa bàn thành phố.Sau khi nghe BCĐ Covid-19 thành phố báo cáo và các ý kiến thảo luận, tham gia tại hội nghị, BTV Thành ủy kết luận chỉ đạo như sau:

Xem chi tiết tại đây