Chỉ đạo của Thành ủy Hạ Long

Phương án Cung cấp các mặt hàng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân và đảm bảo bình ổn giá trong trường hợp thực hiện khoanh vùng, phong toả toàn diện trên địa bàn thành phố Hạ Long
Ngày đăng 05/04/2020 | 10:05  | View count: 2156

Ngày 4/4/2020, Tiểu ban Hậu cần – BCĐ Phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hạ Long ban hành Phương án Cung cấp các mặt hàng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân và đảm bảo bình ổn giá trong trường hợp thực hiện khoanh vùng, phong toả toàn diện trên địa bàn thành phố Hạ Long

Xem chi tiết tại đây