Chỉ đạo của Thành ủy Hạ Long

Quy định Về thực hiện chế độ thông tin, báo cáo nhanh những vấn đề phức tạp, việc đột xuất phát sinh trên địa bàn thành phố Hạ Long
Ngày đăng 10/04/2020 | 03:31  | View count: 2202

Ngày 08/4/2020, Thành uỷ Hạ Long ban hành Quy định số 05-QĐ/TU Về thực hiện chế độ thông tin, báo cáo nhanh những vấn đề phức tạp, việc đột xuất phát sinh trên địa bàn thành phố Hạ Long

Xem chi tiết tại đây