Chỉ đạo của Thành ủy Hạ Long

Chỉ thị của Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và ổn định kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Ngày đăng 28/04/2020 | 03:53  | View count: 1508

Chỉ thị số 36-CT/TU của BTV Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và ổn định kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết tại đây