Chỉ đạo của Thành ủy Hạ Long

Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của BCĐ phòng chống dịch bệnh do chủng mới virus corona (nCoV) thành phố Hạ Long

Ngày đăng 18/02/2020 | 09:14 AM  | View count: 167
Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của BCĐ phòng chống dịch bệnh do chủng mới virus corona (nCoV) thành phố Hạ Long

Kế hoạch Đáp ứng với các cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV)

Ngày đăng 17/02/2020 | 11:02 AM  | View count: 216
Kế hoạch Đáp ứng với các cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV)

Về việc quản lý thông tin về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na (Covid-19) gây ra

Ngày đăng 14/02/2020 | 08:06 AM  | View count: 473
Về việc quản lý thông tin về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na (Covid-19) gây ra

21/NQ-TU Nghị quyết của ban chấp hành Đảng bộ thành phố về phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Ngày đăng 14/01/2020 | 03:53 PM  | View count: 1025
Nghị quyết của ban chấp hành Đảng bộ  thành phố về phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Số 33 - Ctr/TU CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban thường vụ Thành ủy năm 2020

Ngày đăng 18/12/2019 | 09:02 PM  | View count: 692
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC của Ban Chấp hành  Đảng bộ Thành phố, Ban thường vụ Thành ủy năm 2020

211 - KH/TU Kế hoạch về việc tổ chức chào cờ đầu tuần trên địa bàn thành phố

Ngày đăng 28/12/2019 | 09:18 AM  | View count: 827
Kế hoạch về việc tổ chức chào cờ đầu tuần trên địa bàn thành phố

22/TU Chỉ thị của ban thường vụ thành ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân Canh Tý 2020

Ngày đăng 02/01/2020 | 12:30 PM  | View count: 732
Chỉ thị của ban  thường vụ thành ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân  Canh Tý 2020

122-CV/BTGTU Phát động giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019

Ngày đăng 09/01/2020 | 08:48 AM  | View count: 678
Tài liệu liên quan

Số 722 - BCBC/TU

Ngày đăng 18/12/2019 | 08:49 PM  | View count: 469
Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 15 - NQ/TU, ngày 12/12/2018 của BCH Đảng bộ Thành phố " Về nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2019 "

Chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra của thành phố Hạ Long năm 2020

Ngày đăng 14/12/2019 | 11:23 AM  | View count: 374
Tài liệu đính kèm