Chỉ đạo của Thành ủy Hạ Long

Về việc triển khai thực hiện Kết luận của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị giao ban tháng 02/2020

Ngày đăng 27/02/2020 | 08:13 AM  | View count: 22
Về việc triển khai thực hiện Kết luận của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị giao ban tháng 02/2020

Kế hoạch triển khai, thực hiện chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày đăng 25/02/2020 | 10:36 AM  | View count: 110
Kế hoạch triển khai, thực hiện chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí...

Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày đăng 25/02/2020 | 10:33 AM  | View count: 98
Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020

Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của BCĐ phòng chống dịch bệnh do chủng mới virus corona (nCoV) thành phố Hạ Long

Ngày đăng 18/02/2020 | 09:14 AM  | View count: 681
Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của BCĐ phòng chống dịch bệnh do chủng mới virus corona (nCoV) thành phố Hạ Long

Kế hoạch Đáp ứng với các cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV)

Ngày đăng 17/02/2020 | 11:02 AM  | View count: 653
Kế hoạch Đáp ứng với các cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV)

Về việc quản lý thông tin về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na (Covid-19) gây ra

Ngày đăng 14/02/2020 | 08:06 AM  | View count: 875
Về việc quản lý thông tin về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na (Covid-19) gây ra

21/NQ-TU Nghị quyết của ban chấp hành Đảng bộ thành phố về phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Ngày đăng 14/01/2020 | 03:53 PM  | View count: 1076
Nghị quyết của ban chấp hành Đảng bộ  thành phố về phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Số 33 - Ctr/TU CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban thường vụ Thành ủy năm 2020

Ngày đăng 18/12/2019 | 09:02 PM  | View count: 703
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC của Ban Chấp hành  Đảng bộ Thành phố, Ban thường vụ Thành ủy năm 2020

211 - KH/TU Kế hoạch về việc tổ chức chào cờ đầu tuần trên địa bàn thành phố

Ngày đăng 28/12/2019 | 09:18 AM  | View count: 838
Kế hoạch về việc tổ chức chào cờ đầu tuần trên địa bàn thành phố

22/TU Chỉ thị của ban thường vụ thành ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân Canh Tý 2020

Ngày đăng 02/01/2020 | 12:30 PM  | View count: 746
Chỉ thị của ban  thường vụ thành ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân  Canh Tý 2020

122-CV/BTGTU Phát động giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019

Ngày đăng 09/01/2020 | 08:48 AM  | View count: 697
Tài liệu liên quan

Số 722 - BCBC/TU

Ngày đăng 18/12/2019 | 08:49 PM  | View count: 492
Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 15 - NQ/TU, ngày 12/12/2018 của BCH Đảng bộ Thành phố " Về nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2019 "

Chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra của thành phố Hạ Long năm 2020

Ngày đăng 14/12/2019 | 11:23 AM  | View count: 391
Tài liệu đính kèm