Chỉ đạo của UBND thành phố Hạ Long

V/v cung cấp dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Ngày đăng 03/12/2019 | 07:42 PM  | View count: 153
Tài liệu liên quan

Quyết định 394/QĐ-UBND V/v Thành lập đoàn liên ngành kiểm tra công tác Phòng cháy, Chữa cháy

Ngày đăng 05/12/2019 | 07:40 AM  | View count: 96
Quyết định 394/QĐ-UBND V/v Thành lập đoàn liên ngành kiểm tra công tác Phòng cháy, Chữa cháy chợ, Trung tâm thương mại, Siêu thị trên địa bàn Thành phố Hạ Long năm 2019

KH phát triển kinh tế tập thể năm 2020 của thành phố Hạ Long

Ngày đăng 03/12/2019 | 07:34 PM  | View count: 74
Tài liệu liên quan

TB về giá kê khai của một số doanh nghiệp HĐ vận chuyển khách tham quan lưu trú trên Vịnh Hạ Long

Ngày đăng 06/06/2019 | 12:15 PM  | View count: 2929
Taì liệu liên quan

Về việc phê duyệt kết hoạch SDĐ năm 2019 của TP Hạ Long

Ngày đăng 18/06/2019 | 09:29 AM  | View count: 3587
Tài liệu liên quan

KH xét tuyển công chức cấp xã 2019

Ngày đăng 24/07/2019 | 04:07 PM  | View count: 220
Tài liệu liên quan

TB về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Ngày đăng 01/08/2019 | 03:49 PM  | View count: 293
Tài liệu liên quan

Thông báo về việc sáp nhập Kho bạc Nhà nước thành phố Ha Long vào Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh

Ngày đăng 15/09/2019 | 10:53 AM  | View count: 173
Tài liệu liên quan

Về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh Lở mồm long móng trên gia súc

Ngày đăng 15/09/2019 | 10:59 AM  | View count: 151
Tài liệu liên quan

KH xét tuyển công chức chỉ huy trưởng BCH quân sự phường Việt Hưng Tp Hạ Long năm 2019

Ngày đăng 14/08/2019 | 02:50 PM  | View count: 194
Tài liệu liên quan

Về việc Thu hối đất của Công ty Cổ phần Điện khí Trường Thành

Ngày đăng 26/10/2018 | 02:27 PM  | View count: 621
Ý kiến chỉ đạo Thu hối đất của Công ty Cỏ phần Điện khí Trường Thành Văn bản liên quan

TP HẠ LONG: KIỂM ĐIỂM TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN GPMB MỘT SỐ DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM

Ngày đăng 02/11/2018 | 11:41 AM  | View count: 2036
Sáng 2/11, đồng chí Phạm Hồng Hà, Chủ tịch UBND Thành phố đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện công tác GPMB  một số dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn Thành phố. Tại buổi...