Chỉ đạo của UBND thành phố Hạ Long

Về việc cung cấp thông tin liên quan đến bệnh nhân 237 măc Covid-19 tại Việt Nam

Ngày đăng 04/04/2020 | 11:29 AM  | View count: 38
Xem t ại đây: CV số: 2748/UBND-VP

V/v đề nghị phối hợp thực hiện điều tra hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố theo quy định của luật Thống kê

Ngày đăng 01/04/2020 | 04:07 PM  | View count: 114
Ngày 01/4/2020, UBND thành phố Hạ Long ban hành văn bản osos 2650/CV-UBND V/v đề nghị phối hợp thực hiện điều tra hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố theo quy...

V/v thực hiện chỉ đạo của Ban thường vụ Thành ủy và Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 về tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh

Ngày đăng 31/03/2020 | 08:28 PM  | View count: 49
Ngày 31/3/2020, UBND thành phố Hạ Long ban hành văn bản số 2598/UBND-VP V/v thực hiện chỉ đạo của Ban thường vụ Thành ủy và Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 về tiếp tục tăng cường các...

V/v thực hiện các nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trong giai đoạn phức tạp, cao điểm

Ngày đăng 31/03/2020 | 08:41 PM  | View count: 125
Ngày 31/3/2020, UBND thành phố Hạ Long ban hành văn bản số 2639/UBND-VP V/v thực hiện các nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trong giai đoạn phức tạp, cao điểm

V/v thực hiện các nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trong giai đoạn phức tạp, cao điểm

Ngày đăng 31/03/2020 | 08:51 PM  | View count: 220
Ngày 31/3/2020, UBND thành phố Hạ Long ban hành văn bản số 2646/UBND-VP V/v thực hiện các nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trong giai đoạn phức tạp, cao điểm

V/v tiếp tục giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền đối với công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh

Ngày đăng 31/03/2020 | 08:31 PM  | View count: 50
Ngày 31/3/2020, UBND thành phố Hạ Long ban hành văn bản số 2621/UBND-VP V/v tiếp tục giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền đối với công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh

Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 6578/KH-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2015-2020”

Ngày đăng 31/03/2020 | 09:55 AM  | View count: 54
Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 6578/KH-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc...

Quyết định Về việc gỡ bỏ phong toả toàn diện tạm thời đối với bệnh viện Phổi Quảng Ninh

Ngày đăng 28/03/2020 | 03:30 PM  | View count: 234
Ngày 28/3/2020 UBND thành phố Hạ Long ban hành Quyết định số 2506/QĐ-UBND Về việc gỡ bỏ phong toả toàn diện tạm thời đối với bệnh viện Phổi Quảng Ninh

V/v thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trong giai đoạn phức tạp, cao điểm

Ngày đăng 27/03/2020 | 09:32 PM  | View count: 284
Ngày 27/3/2020, UBND thành phố Hạ Long ban hành văn bản số 2510/UBND-VP v/v thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trong giai đoạn phức tạp, cao điểm

V/v tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới Xem chi tiết tại đây

Ngày đăng 27/03/2020 | 10:25 AM  | View count: 495
Ngày 27/3/2020, UBND thành phố Hạ Long ban hành văn bản số 2489/UBND-VP V/v tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới

V/v tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các chợ trên địa bàn thành phố

Ngày đăng 27/03/2020 | 10:20 AM  | View count: 805
Ngày 27/3/2020, UBND thành phố Hạ Long ban hành văn bản số 2488/UBND-VP V/v tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các chợ trên địa bàn thành phố

Quyết định số Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Hạ Long

Ngày đăng 26/03/2020 | 08:08 AM  | View count: 44
Ngày 22/2020, Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Hạ Long ban hành Quyết định số 10/QĐ-TCKH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020

Kế hoạch Tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4/2020

Ngày đăng 26/03/2020 | 09:30 PM  | View count: 41
Ngày 23/3/2020, UBND thành phố Hạ Long ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND về Tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4/2020

V/v tăng cường công tác giám sát đối với những người thăm, khám, điều trị tại bệnh viện Bạch Mai có liên quan đến bệnh nhân số 86, 87 và 133

Ngày đăng 27/03/2020 | 07:48 AM  | View count: 104
V/v tăng cường công tác giám sát đối với những người thăm, khám, điều trị tại bệnh viện Bạch Mai có liên quan đến bệnh nhân số 86, 87 và 133

Kế hoạch Công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020

Ngày đăng 26/03/2020 | 09:37 PM  | View count: 102
Ngày 16/3/2020, BCĐ Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thành phố Hạ Long ban Kế hoạch số 93 KH/BCĐ về Công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn...

V/v xử lý đối với các trường hợp không nộp tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố năm 2019

Ngày đăng 26/03/2020 | 09:32 PM  | View count: 134
Ngày 25/3/2020, UBND thành phố Hạ Long ban hành văn bản số 2419/UBND v/v xử lý đối với các trường hợp không nộp tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố năm...

v/v thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2020

Ngày đăng 26/03/2020 | 09:25 PM  | View count: 74
Ngày 23/3/2020, UBND thành phố Hạ Long ban hành văn bản số 2310/UBND v/v thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra...

V/v triển khai các nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Ngày đăng 26/03/2020 | 09:18 PM  | View count: 33
Ngày 25/3/2020, UBND thành phố Hạ Long ban hành văn bản số 2424/UBND-VP v/v triển khai các nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Quyết định Về việc công bố hết dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn các xã, phường thuộc thành phố Hạ Long

Ngày đăng 25/03/2020 | 08:01 AM  | View count: 196
Ngày 24/3/2020, UBND thành phố Hạ Long ban hành Quyết định số 2261/QĐ-UBND Về việc công bố hết dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn các xã, phường thuộc thành phố Hạ Long