Chỉ đạo của UBND thành phố Hạ Long

40/LĐTBXH V/v thông tin tuyển thực tập sinh Nam đi thực tập kĩ thuật tại Nhật Bản đợt 01/2020

Ngày đăng 17/01/2020 | 08:26 AM  | View count: 192
V/v thông tin tuyển thực tập sinh Nam đi thực tập kĩ thuật tại Nhật Bản đợt 01/2020

12/KH- UBND Kế hoạch tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam ( 03/02/1930 - 03/02/2020); Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

Ngày đăng 14/01/2020 | 03:52 PM  | View count: 436
Kế hoạch  tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam ( 03/02/1930 - 03/02/2020); Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

08/KH-UBND Kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa " Mừng Đảng - Mừng Xuân" Canh Tý 2020

Ngày đăng 14/01/2020 | 03:48 PM  | View count: 385
Kế hoạch  tổ chức bắn pháo hoa " Mừng Đảng - Mừng Xuân" Canh Tý 2020

09/QĐ-HĐND Quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hạ Long khóa I, nhiệm kỳ 2016-2020

Ngày đăng 14/01/2020 | 03:39 PM  | View count: 278
Quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hạ Long khóa I, nhiệm kỳ 2016-2020

9068/UBND-VX1 V/v triển khai thực hiện hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng trong toàn Đảng bộ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020)

Ngày đăng 21/12/2019 | 09:58 AM  | View count: 268
V/v triển khai  thực hiện hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng trong toàn Đảng bộ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng  Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020)

9794/UBND-VP V/v triển khai thực hiện hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng trong toàn Đảng bộ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020)

Ngày đăng 21/12/2019 | 10:26 AM  | View count: 261
V/v triển khai  thực hiện hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng trong toàn Đảng bộ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng  Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020)

269//KH-UBND Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020 trên địa bàn thành phố Hạ Long

Ngày đăng 18/12/2019 | 09:12 PM  | View count: 188
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày của người tiêu dùng  Việt Nam năm 2020  trên địa bàn thành phố Hạ Long

9766/UBND Về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nhân dịp tết Dương lịch năm 2020

Ngày đăng 25/12/2019 | 07:56 PM  | View count: 75
Về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nhân dịp tết Dương lịch năm 2020

9843/UBND V/v xử lý đối với các trường hợp chậm nộp tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 25/12/2019 | 08:10 PM  | View count: 209
V/v xử lý đối với các trường hợp  chậm nộp tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý  rác thải sinh hoạt  trên địa bàn Thành phố 

489/BC-UBND Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn thành phố Hạ Long ( số liệu tính từ ngày 01/01/2019 đến ngày 15/12/2019)

Ngày đăng 25/12/2019 | 08:27 PM  | View count: 226
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát  thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn thành phố Hạ Long ( số liệu tính từ ngày 01/01/2019  đến ngày 15/12/2019 )

26/TB-VKS Thông báo về việc thực hiện Nghị quyết số 837/NQ-UBTVQH 14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội

Ngày đăng 28/12/2019 | 08:13 AM  | View count: 95
Thông báo về việc thực hiện Nghị quyết số 837/NQ-UBTVQH  14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội

273/KH-UBND Kế hoạch tổ chức công bố Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc nhập huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ninh

Ngày đăng 28/12/2019 | 08:25 AM  | View count: 105
Kế hoạch tổ chức công bố Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc nhập huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long  và sắp xếp các đơn vị hành chính  cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ninh

9364/UBND- DL2 V/v thống nhất về thông tin tên gọi sự kiện ngày 12/01/2020

Ngày đăng 28/12/2019 | 08:41 AM  | View count: 100
V/v thống nhất về thông tin tên gọi sự kiện ngày 12/01/2020

9639/UBND V/v xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, và HĐND Tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Ngày đăng 28/12/2019 | 08:58 AM  | View count: 324
V/v xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, và HĐND Tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

191/BC - HĐND Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIV Đảng bộ thành phố Hạ Long

Ngày đăng 25/12/2019 | 08:16 PM  | View count: 241
Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIV Đảng bộ thành phố Hạ Long

9980/UBND-VP

Ngày đăng 28/12/2019 | 09:10 AM  | View count: 343
V/v thống nhất thông tin về tên gọi sự kiện ngày 12/01/2020