Chỉ đạo của UBND thành phố Hạ Long

Quyết định Cưỡng chế thi hành Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả số 46/QĐ-KPHQ ngày 22/01/2020 của UBND thành phố Hạ Long
Ngày đăng 21/02/2020 | 03:04  | View count: 508