Chỉ đạo của UBND thành phố Hạ Long

Quyết định Về việc công bố hết dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn các xã, phường thuộc thành phố Hạ Long
Ngày đăng 25/03/2020 | 08:01  | View count: 306

Ngày 24/3/2020, UBND thành phố Hạ Long ban hành Quyết định số 2261/QĐ-UBND Về việc công bố hết dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn các xã, phường thuộc thành phố Hạ Long

Xem chi tiết tại đây