Chỉ đạo của UBND thành phố Hạ Long

V/v xử lý đối với các trường hợp không nộp tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố năm 2019
Ngày đăng 26/03/2020 | 09:32  | View count: 112

Ngày 25/3/2020, UBND thành phố Hạ Long ban hành văn bản số 2419/UBND v/v xử lý đối với các trường hợp không nộp tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố năm 2019

Xem chi tiết tại đây