Chỉ đạo của UBND thành phố Hạ Long

Kế hoạch Công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020
Ngày đăng 26/03/2020 | 09:37  | View count: 83

Ngày 16/3/2020, BCĐ Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thành phố Hạ Long ban Kế hoạch số 93 KH/BCĐ về Công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020

Xem chi tiết tại đây