Chỉ đạo của UBND thành phố Hạ Long

V/v thực hiện chỉ đạo của Ban thường vụ Thành ủy và Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 về tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh
Ngày đăng 31/03/2020 | 08:28  | View count: 136

Ngày 31/3/2020, UBND thành phố Hạ Long ban hành văn bản số 2598/UBND-VP V/v thực hiện chỉ đạo của Ban thường vụ Thành ủy và Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 về tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh

Xem chi tiết tại đây