Chỉ đạo của UBND thành phố Hạ Long

V/v thực hiện các nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trong giai đoạn phức tạp, cao điểm
Ngày đăng 31/03/2020 | 08:41  | View count: 233

Ngày 31/3/2020, UBND thành phố Hạ Long ban hành văn bản số 2639/UBND-VP V/v thực hiện các nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trong giai đoạn phức tạp, cao điểm

Xem chi tiết tại đây