Chỉ đạo của UBND thành phố Hạ Long

V/v đề nghị phối hợp thực hiện điều tra hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố theo quy định của luật Thống kê
Ngày đăng 01/04/2020 | 04:07  | View count: 239

Ngày 01/4/2020, UBND thành phố Hạ Long ban hành văn bản osos 2650/CV-UBND V/v đề nghị phối hợp thực hiện điều tra hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố theo quy định của luật Thống kê

Xem chi tiết tại đây