Chỉ đạo của UBND thành phố Hạ Long

V/v đảm bảo an toàn, an ninh trật tự tại khu cách ly y tế tập trung Khách sạn FLC Grand Hạ Long
Ngày đăng 07/05/2020 | 08:40  | View count: 1681

Ngày 7/5/2020, BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hạ Long ban hành văn bản số 3880/BCĐ-VP V/v đảm bảo an toàn, an ninh trật tự tại khu cách ly y tế tập trung Khách sạn FLC Grand Hạ Long

Xem chi tiết tại đây