Chỉ đạo của UBND thành phố Hạ Long

V/v đưa tin “ Thông cáo báo chí khai trương Ngôi nhà Ánh Dương” tại Quảng Ninh
Ngày đăng 11/05/2020 | 12:15  | View count: 645

Ngày 05/5/2020, Trung tâm công tác xã hội ban hành công văn số 84/TTCTXH-TTĐT V/v đưa tin “ Thông cáo báo chí khai trương Ngôi nhà Ánh Dương” tại Quảng Ninh

Xem chi tiết tại đây