Chỉ đạo của UBND thành phố Hạ Long

V/v công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn thành phố Hạ Long năm 2020
Ngày đăng 11/05/2020 | 12:35  | View count: 534

Ngày 07/5/2020, UBND thành phố Hạ Long ban hành quyết định số 3630/QĐ -UBND V/v công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn thành phố Hạ Long năm 2020

Xem chi tiết tại đây!