Chỉ đạo của UBND thành phố Hạ Long

V/v phòng, chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trước mùa mưa bão 2020
Ngày đăng 11/05/2020 | 12:43  | View count: 679

Ngày 08/5/2020, UBND thành phố Hạ Long ban hành công văn số 3918/UBND V/v phòng, chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trước mùa mưa bão 2020

Xem chi tiết tại đây!