Chỉ đạo của UBND thành phố Hạ Long

Kế hoạch Tổ chức Chương trình Nghệ thuật chào hè Hạ Long – Quảng Ninh 2020
Ngày đăng 12/05/2020 | 10:40  | View count: 913

Ngày 07/5/2020, UBND thành phố Hạ Long ban hành Kế hoạch số 138-KH/UBND về Tổ chức Chương trình Nghệ thuật chào hè Hạ Long – Quảng Ninh 2020

Xem chi tiết tại đây