Chỉ đạo của UBND thành phố Hạ Long

Kế hoạch Thực hiện “Xây dựng xã hội học tập” năm 2020 trên địa bàn thành phố Hạ Long
Ngày đăng 12/05/2020 | 01:28  | View count: 1372

Ngày 11/5/2020, UBND thành phố Hạ Long ban hành Kế hoạch số 142/KH-UBND Ha Long Về Thực hiện “Xây dựng xã hội học tập” năm 2020 trên địa bàn thành phố Hạ Long

Xem chi tiết tại đây