Chỉ đạo của UBND thành phố Hạ Long

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2020
Ngày đăng 15/05/2020 | 05:58  | View count: 801

Ngày 14/5/2020, UBND thành phố Hạ Long ban hành văn bản số 145/KH-UBND V/v triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2020

 

Xem chi tiết tại đây!