Chi tiết Văn bản

TP Hạ Long: Xây dựng nền hành chính phục vụ
Ngày đăng 12/04/2019 | 10:36  | View count: 491

Thời gian qua, bằng việc triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, công tác cải cách hành chính (CCHC) của TP Hạ Long đã đạt được những kết quả quan trọng. Năm 2018, TP Hạ Long tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính khối các địa phương trong tỉnh. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị Thành phố nhằm mục tiêu xây dựng một nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại và minh bạch.

Hạ Long luôn xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, một trong 3 khâu đột phá chiến lược. Vì vậy, hàng năm Thành phố đều ban hành các chương trình, kế hoạch và triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện. Trong đó, Thành phố đặc biệt quan tâm tập trung giải quyết thủ tục tại Trung tâm Hành chính công và bộ phận một cửa hiện đại các phường theo hướng giảm hồ sơ, giảm thời gian, giảm chi phí cho tổ chức, công dân. Năm 2018, qua rà soát đã có 107 TTHC được công bố mới, 104 TTHC được sửa đổi và 43 TTHC được bãi bỏ theo thẩm quyền. Cơ bản các thủ tục được cắt giảm, rút ngắn 50% thời gian giải quyết so với quy định.

Bên cạnh việc rà soát, cắt giảm, các bộ TTHC đã được niêm yết công khai và việc kiểm soát quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ của tổ chức, công dân luôn được theo dõi sát sao. Bà Bùi Thị Hải, Giám đốc Trung tâm HCC Thành phố cho biết: Để đảm bảo chất lượng, tiến độ giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân, trung tâm đã xây dựng quy trình giải quyết thủ tục hành chính của từng bộ thủ tục hành chính, rõ khâu, rõ trách nhiệm của từng đơn vị. Hàng ngày trung tâm có ban hành các văn bản đôn đốc các đơn vị trong việc giải quyết hồ sơ chuẩn bị đến hạn. Trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính Trung tâm luôn ghi nhận những ý kiến kiến nghị của người dân về tình trạng giải quyết hồ sơ, thủ tục và thái độ ứng xử của cán bộ. Trong trường hợp cần thiết sẽ kiến nghị với các đơn vị thay thế cán bộ để đảm bảo quá trình giải quyết thủ tục hành chính đúng tiến độ và chất lượng.

Năm 2018, Trung tâm Hành chính công Thành phố tiếp nhận và giải quyết trên 139.000 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn đạt 98,25%; bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường tiếp nhận và giải quyết trên 96.700 hồ sơ, trong đó 99,4% được giải quyết đúng và trước hạn. Riêng trong quý  I/2019, gần 50 nghìn hồ sơ đã được trung tâm HCC Thành phố và bộ phận một cửa hiện đại các phường tiếp nhận, giải quyết, đạt tỷ lệ trước và đúng hạn đạt trên 98%.

Người dân đến giao dịch tại Trung tâm HCC Thành phố

Xác định yếu tố con người là khâu then chốt trong CCHC, TP Hạ Long thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Hàng năm,Thành phố đều xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo yêu cầu vị trí công tác và đặc biệt chú trọng nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ công chức các phòng ban, đơn vị trong thực hiện công việc được giao, đặc biệt là ở các vị trí thường xuyên tiếp xúc với tổ chức, công dân.

Nhờ những nỗ lực trong CCHC, mối quan hệ giữa các cơ quan hành chính của TP với nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp đã được cải thiện. Hoạt động của cơ quan hành chính theo hướng "phục vụ" đang dần hình thành và ngày càng rõ nét.

Với những kết quả nổi bật đã đạt được trong năm 2018, thời gian tới TP Hạ Long sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện CCHC theo 6 nhóm nội dung: cải cách công tác chỉ đạo, điều hành; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính nhà nước, phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu của nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp.

                                                                                                  Gia Huy 

KHO TƯ LIỆU VIDEO

Không tìm thấy video nào

THỐNG KÊ TRUY NHẬP

Đang truy cập: 46
Tổng: 38.741.710

THÔNG TIN THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh