Chi tiết Văn bản

Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4 khóa 1 năm 2019
Ngày đăng 14/05/2019 | 08:56  | View count: 524

Ngày 14/5, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh TP tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 khóa 1năm 2019

 

 

Trong quá trình lên lớp, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 8 chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Quan điểm, chủ trương của Đảng cộng sản Việt Nam, chính sách của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo Việt Nam trong thời kỳ mới; Nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, an ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, biển Việt Nam; Pháp lệnh Dự bị động viên…

 

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các học viên nắm được những nội dung cơ bản về đường lối của Đảng; quản lý Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong tình hình mới; âm mưu thủ đoạn diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta và các biện pháp phòng chống hiệu quả để vận dụng vào thực tiễn của cơ sở góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh. Đây là những kiến thức quan trọng, thiết thực giúp học viên vận dụng sáng tạo, hiệu quả những kiến thức đã học vào thực tiễn công tác, chức trách nhiệm vụ được giao.

KHO TƯ LIỆU VIDEO

Không tìm thấy video nào

THỐNG KÊ TRUY NHẬP

Đang truy cập: 33
Tổng: 38.520.993

THÔNG TIN THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh