VĂN PHÒNG HĐND- UBND

 

 

Đồng chí: Đặng Thái Hưng

Chức vụ: Thành uỷ viên , Chánh Văn phòng HĐND-UBND TP

Email: dangthaihung@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Bùi Ngọc Phương 

Chức vụ: - Phó ChánhVăn phòng HĐND - UBND Thành phố  - Kiêm Trưởng ban tiếp dân 

Email: buingocphuong@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Chu Việt Phương

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND Thành phố

Email: chuvietphuong@quangninh.gov.vn

 

 

 

Đồng chí: Trần Việt Hùng

Chức vụ: Phó Chánh Văn Phòng HĐND-UBND Thành phố

Email: tranviethung@quangninh.gov.vn

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Ngọc Khánh

Chức vụ: Phó Chánh Văn Phòng HĐND-UBND Thành phố

Email: nguyenthingockhanh@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Trần Thị An

Chức vụ: Phó Chánh Văn Phòng HĐND-UBND Thành phố

Email: tranthian@quangninh.gov.vn

 

PHÒNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HẠ LONG

Địa chỉ: 733 đường Lê Thánh Tông - phường Bạch Đằng - Thành phố Hạ Long.

Điện thoại: 02036.290.278

Email: phongkt.hl@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Hoàng Việt Dũng

Chức vụ: Trưởng phòng Kinh tế Thành phố Hạ Long

Điện thoại: 0933.809.996

Email: phongkt.hl@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Lê Văn Thắng

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Kinh tế Thành phố

Điện thoại: 0914320912

Email: levanthang@quangninh.gov.vn

 

 

 

Đồng chí: Ngô Quang Thông

Chức vụ: Phó trưởng Phòng Kinh tế Thành phố

Điện thoại: 0902.068.608

Email: ngoquangthong@quangninh.gov.vn

 

 

 

Đồng chí: Phạm Văn Hải

Chức vụ: Phó trưởng Phòng Kinh tế Thành phố

Điện thoại: 0983.908.201

Email: phongkt.hl@quangninh.gov.vn

 

 

PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ VÀ VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỰ DỤNG ĐẤT

 

Lưu Hải Yến Phó trưởng phòng Tài nguyên
Môi trường TP
Đặng Quốc Hưng Phó trưởng phòng Tài nguyên Môi trường TP
Nguyễn Tuấn Phú Phó trưởng phòng kiêm GĐ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất TP
Ngô Thị Thanh Hảo Phó Giám đốc văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

 

PHÒNG LAO ĐỘNG - TBXH THÀNH PHỐ

Nguyễn Thị Loan Trưởng phòng LĐTB và XH Thành phố
Phan Như Quỳnh Phó Trưởng phòng LĐTB và XH
Đặng Ngọc Anh Phó Trưởng phòng LĐTB và XH
Vũ Thị Hồng Chinh Phó Trưởng phòng LĐTB và XH

 

PHÒNG VĂN HOÁ THÔNG TIN TP

Nguyễn Trung Hậu TUV,  Trưởng phòng Văn hoá và thông tin Thành phố
Đỗ Ngọc Bảo Phó Trưởng phòng Văn hoá và thông tin Thành phố
Vũ Mạc Hà Phó Trưởng phòng Văn hoá và thông tin Thành phố
Nguyễn Thị Bằng Phó Trưởng phòng Văn hoá và thông tin Thành phố

 

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH TP

Phạm Đức Thắng TUV, Trưởng phòng TC-KH Thành phố
Lê Tiến Duy  Phó trưởng phòng TC-KH Thành phố
Đoàn Thị Ngọc Linh  Phó trưởng phòng TC-KH Thành phố
Phùng Thị Thanh Xuân Phó giám đốc
Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố

 

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ

Địa chỉ: Số 2 Bến Đoan , phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, QN.

Điện thoại: 0203.3620889

 

 

Đồng chí: Nguyễn Vũ Hải

Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý Đô thị TP Hạ Long

Điện thoại: 0923.268.828

Email: Nguyenvuhai.hl@quangninh.gov.v

 

Đồng chí: : Hoàng Vĩnh Hà

Chức vụ: Phó trưởng phòng Quản lý Đô thị TP Hạ Long

Điện thoại: 0934.667.666

Email: Hoangvinhha@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Vũ Trường Thành

Chức vụ: Phó trưởng phòng Quản lý Đô thị TP

Điện thoại : 0988.206.888

Email: Vutruongthanh@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Phạm Ngọc Long

Chức vụ: Phó trưởng phòng Quản lý Đô thị TP

Điện thoại: 0912.152.719

Email: Phamngoclong@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Nguyễn Thanh Tùng

Chức vụ: Phó trưởng phòng Quản lý Đô thị TP

Điện thoại: 0912.088.944

Email: Nguyenthanhtung.hb@quangninh.gov.vn

 

 

PHÒNG TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HẠ LONG

Địa chỉ: Phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 02033 620901.

 

Đồng chí: Vũ Thị Ngọc Thúy

Chức vụ: Trưởng phòng Tư pháp Thành phố

Điện thoại: 0915.056.858

Email: vuthingocthuy@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Vũ Thị Ngọc Phương

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tư pháp Thành phố

Điện thoại: 0973.954.889

Email: vuthingocphuong@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Phạm Quốc Phương

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tư pháp Thành phố

Điện thoại: 0982.752.288

Email: phamquocphuong@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Mai Thị Thu Hiền

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tư pháp Thành phố

Điện thoại: 0983140277

Email: maithithuhien@quangninh.gov.vn

 

PHÒNG Y TẾ TP

Nguyễn Thị Len Trưởng phòng Y tế Thành phố
Bùi Quốc Tuấn Phó trưởng phòng Y tế Thành phố

 

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TP

Địa chỉ: Phố Nguyễn Du, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long

Điện thoại: 02033.627.218

Email: pgdhalong.quangninh@moet.edu.vn;  pgdvdt.hl@quangninh.gov.vn

 

 

 

Đồng chí: Vi Bích Hạnh

Chức vụ: Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo  Thành phố

Điện thoại: 02033.826.301 

Email: truongphong@pgdhalong.edu.vn; vibichhanh@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Hoàng Anh 

Chức vụ: Phó trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo  Thành phố

Điện thoại: 02033.556.515

Email: hoanganh@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Ngô Tiến Sỹ

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo  Thành 

Điện thoại: 02033.703.999

Email:ngotiensy.hb@quangninh.gov.vn  

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Vân Anh

Chức vụ: Phó Trưởng phòng GD&ĐT Thành phố Hạ Long

Điện thoại: 02033.512.226

Email: nguyenvananh@quangninh.gov.vn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Tâm

Chức vụ: Phó Trưởng phòng GD&ĐT Thành phố Hạ Long

Điện thoại: 02033.602.568 

Email: nguyenthitam.hb@quangninh.gov.vn

 

 

BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ

Nguyễn Công Huy Thành uỷ viên, Giám đốc BQLDA Đầu tư xây dựngTP Hạ Long
Trịnh Tất Thắng Phó Giám đốc BQLDA Đầu tư xây dựngTP Hạ Long
Nguyễn Đức Phú Phó Giám đốc BQLDA Đầu tư xây dựngTP Hạ Long
Vũ Đức Cường  Phó Giám đốc BQLDA Đầu tư xây dựngTP Hạ Long
Trần Minh Tuấn  Phó Giám đốc BQLDA Đầu tư xây dựngTP Hạ Long

 

BAN QL CÁC DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THÀNH PHỐ 

Địa chỉ: Ngõ 5, đường 25/4, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Điện Thoại: 02033.816.592

Email: bqldv@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Trần Doãn Tuấn

Chức vụ: Giám đốc Ban QL các dịch vụ công ích Thành phố

Điện thoại: 0982.139.888

Email: trandoantuan@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Lê Thanh Quỳnh

Chức vụ: Phó Giám đốc Ban Quản lý các dịch vụ công ích Thành phố

Điện thoại: 0989.319.333

Email: lethanhquynh@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Lê Quang Thắng

Chức vụ: Phó Giám đốc Ban Quản lý các dịch vụ công ích Thành phố

Điện thoại: 0983.163.138

Email: lequangthang@quangninh.gov.vn

 

 

BQL CHỢ HẠ LONG I

Trần Xuân Cường Trưởng Ban Quản lý
Chợ Hạ Long I
Trần Nhật Minh Phó trưởng Ban Quản lý Chợ Hạ Long I
Trần Văn Lợi Phó trưởng Ban Quản lý Chợ Hạ Long I
Lê Thế Hưng  Phó trưởng Ban Quản lý Chợ Hạ Long I

 

ĐỘI KIỂM  TRA TRẬT TỰ ĐÔ THỊ VÀ MÔI TRƯỜNG TP 

Điệp Hùng Thắng  Đội trưởng Đội Thanh tra Xây dựng TP 
Phạm Văn Toàn Phó Đội trưởng Đội Thanh tra Xây dựng TP 
Bùi Huy Luyến  Phó Đội trưởng Đội Thanh tra Xây dựng TP 
Trần Xuân Điều  Phó Đội trưởng Đội Thanh tra Xây dựng TP 
Vũ Đức Hoàn Phó Đội trưởng Đội Thanh tra Xây dựng TP 

 

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG - VĂN HÓA THÀNH PHỐ HẠ LONG

Địa chỉ: Số 1, phố Nguyễn Du, phương Hồng Gai, Thành phố Hạ Long

Điện thoại: 0333.825.412

Email: ttttvvh.hl@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Nguyễn Duy Hùng

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm truyền thông - Văn hóa Thành phố

Điện thoại: 0913.023.945

Emai: nguyenduyhung.hl@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Thuỳ Dương

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm truyền thông - Văn hóa Thành phố

Điện thoại: 0399.536.817

Email: nguyenthithuyduong.hb@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Phạm Thị Thu Hương

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm truyền thông - Văn hóa Thành phố

Điện thoại: 0915.048.988

Email: phamthithuhuong@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Vũ Thế Huy

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm truyền thông - Văn hóa Thành phố

Điện thoại: 0338.685.678

Email: vuthehuy@quangninh.gov.vn

 

 

TRUNG TÂM QUY HOẠCH THIẾT KẾ THÀNH PHỐ

 Lê Quang Hưng  Giám đốc Trung tâm Quy hoạch thiết kế kiến trúc TP

 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

Bùi Thị Hải  Giám đốc Trung tâm hành chính công Thành phố Hạ Long
Trấn Đức Minh  Phó Giám đốc Trung tâm hành chính công Thành phố Hạ Long
Nguyễn Văn Trọng  Phó Giám đốc Trung tâm hành chính công Thành phố Hạ Long

 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT THÀNH PHỐ

Trần Quốc Hùng Thành ủy viên, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố
Nguyễn Thế Anh Phó GĐ Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố
Lưu Ngọc Tuấn  Phó giám đốc
Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố
Nguyễn Văn Long Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố
   

 

TRUNG TÂM DV KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HẠ LONG

Địa chỉ: Phường Hoành Bồ - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh;

Số điện thoại: 02036 525128.

 

 

Đồng chí: Lê Đình Anh

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm DV Kỹ thuật Nông nghiệp TP HL

Điện thoại: 02033705678

Email: Ledinhanh@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Bùi Đức Hách 

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm DV Kỹ thuật Nông nghiệp TP HL

Điện thoại: 0986089574

Email: Buiduchach@gmail.com