Chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư, các dự án mời gọi đầu tư

Quyết định về việc ban hành quy định triển khai thực hiện nghị quyết số 194/2019/NQ-HĐND ngày 30/7 của HĐND tỉnh vể ban hành chính sách khuyến khích đầu tư, liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh
Ngày đăng 15/04/2021 | 12:28  | View count: 172

Xem chi tiết tại đây!