chính trị

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thống Nhất lần thứ XXVII: Xây dựng Thống Nhất thành phường đô thị trung tâm khu vực Vịnh Cửa Lục, kết nối không gian kinh tế- hạ tầng của Thành phố Hạ Long
Ngày đăng 22/03/2020 | 01:35  | View count: 1846

Ngày 22/3, Đảng bộ xã Thống Nhất đã long trọng khai mạc Đại hội lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đảng bộ thứ ba trong số 05 Đảng bộ cơ sở được Thành ủy Hạ Long lựa chọn tổ chức Đại hội điểm và bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy tại Đại hội. 119 đại biểu đại diện cho gần 300 đảng viên trong toàn Đảng bộ dự Đại hội. Phiên thứ nhất Đại hội đã diễn ra vào ngày 21/3. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh đã đến dự. Đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy dự, chỉ đạo Đại hội.

Quang cảnh Đại hội

Dự Đại hội, còn có các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Ủy viên BTV Thành ủy, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, các cơ quan, đoàn thể hữu quan; lãnh đạo các xã, phường.

 Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Vũ Văn Diện, ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hạ Long phát biểu chỉ đạo Đại hội

Với lợi thế của một xã giao thoa giữa phía nam và phía bắc của thành phố Hạ Long, 05 năm qua, đảng bộ xã Thống Nhất đã phát huy nội lực, đoàn kết thống nhất, tập trung trí tuệ, tranh thủ nguồn lực từ bên ngoài, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ  Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVI đã đề ra. Kinh tế phát triển đúng hướng. Các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội XXVI đề ra cơ bản hoàn thành, nhiều chỉ tiêu vượt cao. Giá trị sản xuất 3 khu vực năm (2016-2019) đạt 10.412 tỷ đồng, ước năm 2020 đạt 3.326 tỷ đồng, tăng bình quân hàng năm 11.15%.

Đồng chí Mạc Trung Dũng, Bí thư Đảng bộ xã Thống Nhất báo cáo tại Đại hội

Các lĩnh vực văn hóa- xã hội, y tế, giáo dục đạt kết quả tốt. Phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư" được triển khai có hiệu quả. Trong 05 năm, xã đã giảm 40 hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 1,99% năm 2015 xuống còn 0,36% năm 2020.Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn- xã hội đảm bảo. Đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện, nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt trên 52 triệu đồng/người/năm (tăng 15 triệu đồng so với năm 2015).

Công tác xây dựng đảng được quan tâm chú trọng. Trong nhiệm kỳ, toàn đảng bộ đã kết nạp mới 57 đảng viên, đạt bình quân 6,2% (vượt chỉ tiêu NQ nghị quyết đề ra. Hoạt động của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể có bước tiến bộ, công tác lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng có trọng tâm, trọng điểm và quyết liệt; chất lượng sinh hoạt của các chi bộ được nâng cao. Xã Thống Nhất đạt xã nông thôn mới năm 2018 và đang thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Đại hội đã tiến hành thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015-2020, bàn mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ xã huy động và sử dụng hiệu quả mọi ngồn lực đầu tư, đưa Thống Nhất trở thành phường trong năm 2020, là trung tâm phát triển kinh tế khu vực vịnh Cửa Lục, ổn định về chính trị, đảm bảo vững chắc về quốc phòng an ninh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thống Nhất đã nỗ lực phấn đấu và đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí khẳng định: sau sáp nhập, Thống Nhất là địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi để bứt phát trong phát triển kinh tế- xã hội. Đồng chí yêu cầu trong nhiệm kỳ mới, Thống Nhất phải phát huy triệt để những tiềm năng thế mạnh, tài nguyên thiên nhiên, bản sắc văn hóa để phát triển kinh tế- xã hội; chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nâng cao dân trí, thu hút đầu tư, nguồn lực, dân số,  xây dựng Thống Nhất thành phường du lịch trọng điểm khu vực Vịnh Cửa Lục, lấy xây dựng nông thôn mới làm căn bản, phát huy di tích danh thắng Núi Mằn, kết nối tuyến du lịch sinh thái Đồng Sơn- Kỳ Thượng. Cùng với đó, trong công tác xây dựng Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên là nòng cốt thực hiện các Nghị quyết của Đảng bộ; quyết tâm khắc phục những tồn tại, hạn chế; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị; phát huy tốt vai trò làm chủ của người dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thống Nhất phải là phường đô thị trung tâm, kết nối không gian, kinh tế, hạ tầng của Thành phố Hạ Long.

Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy  nhấn mạnh: Những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thống Nhất đạt được trong nhiệm kỳ qua là rất đáng trân trọng, góp phần không nhỏ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố Hạ Long. Tuy nhiên, Thống Nhất cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, rừng, việc đảm bảo môi trường đầu tư, GPMB các dự án; cải thiện chất lượng cuộc sống nhân dân cả về tư tưởng, đời sống vật chất; gắn kết nhiệm vụ phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Về  nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu BCH Đảng bộ xã Thống Nhất tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế; huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài địa bàn để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; phát huy những lợi thế của xã để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động mạnh hơn nữa theo hướng mở rộng và nâng cao chất lượng sản phẩm; ứng dụng khóa học công nghệ trong sản xuất. Nhiệm vụ trọng tâm là đề ra các giải pháp phát triển kinh tế xã hội trở thành phường đô thị trung tâm kết nối, có tốc độ phát triển nhanh, bền vững; gắn phát triển kinh tế với giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội. Quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, các biện pháp chuyển đổi nghề nghiệp cho lao động nông thôn. Huy động mọi nguồn lực để thực hiện tốt công tác giảm nghèo, hướng dẫn nhân dân kiến thức sản xuất, kinh doanh, cải thiện cuộc sống, thoát nghèo bền vững. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết của cấp trên về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, về công tác dân tộc, công tác tôn giáo.

Trong công tác xây dựng Đảng, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, Đảng bộ xã Thống Nhất cần quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh trên các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, để lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVII của Đảng bộ xã và nghị quyết Đại hội Đảng cấp trên.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng chỉ đạo  cùng với việc thảo luận, góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng cấp trên; thảo luận chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ; các đại biểu sẽ phát huy trí tuệ, tinh thần dân chủ, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ năng lực, phẩm chất và trình độ, có kinh nghiệm thực tiễn; có uy tín và khả năng tập hợp, quy tụ sức mạnh đoàn kết để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXVII và bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ dự Đại hội Đảng bộ Thành phố khóa XXV đảm bảo chất lượng, số lượng, cơ cấu để lãnh đạo hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội, cũng như có khả năng đóng góp vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ Thành phố. Ngay sau Đại hội, BCH khóa mới khẩn trương xây dựng các quy chế, định hướng, chương trình công tác và xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể các nội dung của Nghị quyết, chương trình hành động để Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh và Thành phố trò chuyện cùng các đảng viên  dự Đại hội

Thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch, đồng chí Bí thư chỉ đạo Cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân xã Thống Nhất phải tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch viêm phổi cấp do virus Covid-19 gây ra, đồng thời với thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội.

Biểu quyết thông qua phương án nhân sự

Bầu trực tiếp Bí thư Đảng bộ tại Đại hội

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, phát triển, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thống Nhất nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí. Đồng chí Mạc Trung Dũng tái cử giữ chức Bí thư Đảng bộ.

Thùy Dương- Hồng Phương- Quang Cảnh