chính trị

Bế mạc Đại hội Đảng bộ Cơ quan Thành ủy lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày đăng 23/05/2020 | 12:49  | View count: 2570

Sau 1,5 ngày làm việc việc nghiêm túc, khẩn trương, trong không khí dân chủ, đoàn kết và với ý thức trách nhiệm cao, kết thúc buối sáng ngày 23/5, Đại hội đại biểu Đảng bộCơ quan Thành ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung, chương trình đã đề ra. Đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy dự và chỉ đạo đại hội; cùng dự có các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy.

 

Đ/c Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy 

cùng các đồng chí Thường trực Thành ủy chúc mừng Ban chấp hành khóa II 

Trước khi thông qua nghị quyết và bế mạc Đại hội, các đại biểu đã được nghe Báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất BCH Đảng bộ khóa II, cụ thể phiên họp đã bầu Ban Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 đồng chí theo quy định của Điều lệ Đảng.

Đồng chí  Nguyễn Hồng Cấp, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Cơ quan, Chánh Văn phòng Thành ủy báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến tham gia vào Dự thảo các văn kiện

Tại phiên sáng 23/5, Đại hội đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV,  Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXV; biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Thành ủy lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Nghị quyết tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Thành ủy lần thứ I và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 nêu trong báo cáo chính trị trình Đại hội.

100% đại biểu biểu quyết đồng ý thông qua Nghị quyết khóa II, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nghị quyết Đại hội đã được thông qua và khẳng định quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, cán bộ, công chức viên chức trong nhiệm kỳ tới thực hiện bằng được mục tiêu tổng quát là: Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng bộ; phát huy trách nhiệm nêu gương; nâng cao chất lượng đội ngũ và công tác tham mưu; đoàn kết, dân chủ, đổi mới; xây dựng cơ cấu đội ngũ cán bộ, đảng viên tinh gọn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, thích ứng nhanh nhiệm vụ trong tình hình mới; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Thành ủy lần thứ II, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân thành phố hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hạ Long lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

 

Các đại biểu dự Đại hội bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội

 

Đại hội cũng tiến hành bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội. Đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng bộ cơ quan Thành ủy khóa I được tín nhiệm để Đại hội giới thiệu và bầu giữ chức vụ Bí thư khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả đồng chí Vũ Thị Mai Anh đã được bầu với số phiếu 85/85, đạt 100%. Việc bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội là việc làm thể hiện sự dân chủ trong Đảng ngày càng được đề cao, cùng với đó phát huy vai trò trách nhiệm của đại biểu đảng viên trong việc lựa chọn nhân sự, góp phần nâng cao uy tín của Đảng với nhân dân.

Các đại biểu bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Thành phố  lần thứ XXV

Đảng bộ Cơ quan Thành ủy Hạ Long được phân bổ 18 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXV ( trong đó 16 đại biểu đương nhiên). Tại Đại hội đã tiến hành bầu 2 đại biểu dự đại hội cấp trên và 1 đại biểu dự khuyết.

Ban chấp hành khóa II nhiệm kỳ 2020 – 2025 họp phiên đầu tiên

Ban Chấp hành đã tiến hành họp phiên đầu tiên bầu BTV gồm 5 đồng chí, Đồng chí Nguyễn Hoàng Qúy- Uỷ viên BTV  Thành uỷ, Bí thư chi bộ, Chủ nhiệm UBKT- Chánh Thanh tra Thành phố được bầu giữ chức vị Phó Bí thư; bầu Ủy ban kiểm tra gồm 5 đồng chí, Chủ nhiệm UBKT, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy cơ quan.

Sau 1,5 ngày, Đại hội Đảng bộ Cơ quan Thành ủy lần thứ II đã thành công tốt đẹp. Như vậy, đến thời điểm này 98/98 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Thành phố đã tổ chức thành công Đại hội Đảng. Thành công của 98 Đại hội là nhờ sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát của Thường trực, BTV Thành ủy, các thành viên trong tổ chỉ đạo Đại hội của BTV Thành ủy và sự đoàn kết của cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của nhân dân toàn phường trong suốt nhiệm kỳ 05 năm qua.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy

cùng các đồng chí thường trực Thành ủy chụp ảnh lưu niệm với các đảng viên dự Đại hội

Đ/c Vũ Thị Mai Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng bộ Cơ quan Thành ủy chia tay các đồng chí không tham BCH khóa mới

 

Hồng Hạnh