chính trị

BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2020
Ngày đăng 30/05/2020 | 09:17  | View count: 1041

Chiều ngày 29/5, Ban Chỉ đạo Thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở thành phố Hạ Long tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Phí Tiến Lữ, Phó Bí thư Thành uỷ, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì Hội nghị.

 

Đồng chí Phí Tiến Lữ, Phó Bí thư Thành uỷ, Trưởng Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố phát biểu tại hội nghị

          Trong 6 tháng đầu năm, cấp uỷ, chính quyền, BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở thành phố đã có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Tập trung thực hiện quyết liệt, có hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19. Tính đến ngày 20/5/2020, thành phố đã triển khai thực hiện hỗ trợ cho trên 9.000 đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng chính sách, người có công với số tiền trên 13 tỷ đồng. Chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công vụ tiến tới hiện đại hóa nền hành chính; công tác đối thoại, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tiếp tục được chú trọng và đạt nhiều kết quả tích cực; 6 tháng, các cơ quan hành chính các cấp đã tiếp trên 1.400 lượt công dân, giải quyết đơn phản ánh, kiến nghị đạt trên 90%.

Lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Tp phát biểu tại Hội nghị

          Bên cạnh đó, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, gần dân, hướng về cơ sở; chủ động phối hợp với địa phương, đơn vị triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với thực hiện giám sát, phản biện xã hội. Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp tiếp tục được kiện toàn, chú trọng vào công tác kiểm tra, giám sát, qua đó, phát hiện, giải quyết kịp thời các vụ việc bức xúc, phức tạp ngay từ cơ sở.

          Việc triển khai thực hiện tốt QCDC đã góp phầm tích cực vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn thành phố được đảm bảo và giữ vững, không có đơn thư khiếu kiện đông người và điểm nóng về an ninh trật tự.

Quang cảnh Hội nghị

          Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Phí Tiến Lữ, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng BCĐ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố Hạ Long yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục kiện toàn, đổi mới hoạt động của BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở, đổi mới và nâng cao công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp; chú trọng thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính. Đồng thời, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng; chú trọng thực hiện pháp lệnh 34 về thực hiện dân chủ ở xã phường, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền để nâng cao nhận thức, tăng cường khả năng tiếp cận thông tin của người dân; BCĐ thành phố, các ngành thành viên chủ động phối hợp thực hiện các nội dung của quy chế dân chủ ở cơ sở đảm bảo thực chất, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng địa bàn dân cư và các loại hình doanh nghiệp.

Thu Thảo