chính trị

Vụ Cải cách hành chính làm việc với UBND Thành phố về kết quả thực hiện chỉ số SIPAS và PAR-INDEX
Ngày đăng 18/06/2020 | 10:57  | View count: 560

Chiều 18/6, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn- Phó chủ tịch UBND thành phố Hạ Long đã đã có buổi làm việc với Đoàn kiểm tra của Vụ Cải cách hành chính do đồng chí Đỗ Quý Tiến- Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính- Bộ nội vụ làm trưởng đoàn về kết quả thực hiện chỉ số SIPAS (chỉ số hài lòng của người dân), chỉ số PARINDEX( chỉ số cải cách hành chính ) các năm 2017, 2018, 2019 và việc triển khai đo lường sự hài lòng, xác định chỉ số Cải cách hành chính.

Đồng chí Đỗ Quý Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính phát biểu tại buổi làm việc

          Trong những năm qua, việc xác định chỉ số PARINDEX và chỉ số SIPAS trên địa bàn thành phố Hạ Long được quan tâm, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ. Nhờ đó, kết quả đánh giá, xếp hạng hàng năm luôn đạt kết quả cao. Đến hết tháng 5, thành phố đã đưa 383 thủ tục hành chính vào giải quyết tại Trung tâm Hành chính công thành phố, trong đó có 282 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố; Đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đối với 257/282 thủ tục hành chính. Đã hoàn thiện việc kết nối, tích hợp giữa phần mềm hệ thống chính quyền điện tử với hệ thống bưu điện trong việc cung cấp dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính với hệ thống thanh toán điện tử…. Hiện đại hóa công sở, trụ sở bộ phận một cửa, số hóa trong giải quyết công việc cung ứng dịch vụ công cho tổ chức và người dân. Xây dựng quy chế, nội quy của bộ phận một cửa các cấp; đã triển khai phiếu lấy ý kiến đánh giá của tổ chức, công dân, từ đầu năm đến nay đã thu được 3831 phiếu trong đó có 96% rất hài lòng, 4% hài lòng. Thực hiện đa dạng các hình thức tuyên truyền; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện cải cách hành chính được thực hiện theo đúng quy định… Năm 2017 bắt đầu thí điểm triển khai, đến năm 2018 đứng thứ 2 toàn tỉnh, và 2019 thành phố Hạ Long đã đứng đầu chỉ số SIPAS và chỉ số PAR INDEX.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn- Phó chủ tịch UBND thành phố Hạ Long phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra Vụ cải cách hành chính- Bộ nội vụ đánh giá cao kết quả mà thành phố đạt được trong 3 năm qua. Đề nghị Thành phố tiếp tục phát huy ưu điểm, tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng chỉ số SIPAS và PAR- INDEX trong thời gian tới.

Quang cảnh buổi làm việc

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó chủ tịch UBND thành phố đã tiếp thu các ý kiến của các thành viên trong đoàn kiểm tra và giao nhiệm vụ cho các phòng, ban chuyên môn liên quan giải trình những thắc mắc của đoàn và có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế mà đoàn đưa ra.

Trần Thanh