chính trị

Hạ Long: Những thành quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015 - 2020
Ngày đăng 17/07/2020 | 03:55  | View count: 1604

Ngày 21, 22 tháng 7 này, Tại Trung tâm Tổ chức HN Tỉnh sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hạ Long lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020- 2025, khép lại 05 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tp lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015- 2020 với nhiều dấu ấn đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của TP 05 năm qua.

 

Lễ Công bố Quyết định của Ủy ban TVQH nhập Huyện Hoành Bồ vào Thành phố Hạ Long (Ngày12/1/2020)

Ngay sau sáp nhập địa giới hành chính, đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy được điều đồng giữ chức Bí thư Thành ủy Hạ Long 

Nhiệm kỳ 2015- 2020, với đặc thù bốn năm đầu Đảng bộ thành phố Hạ Long và Đảng bộ huyện Hoành Bồ thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ từng địa phương đề ra. Từ đầu năm 2020, thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, mở rộng không gian phát triển của thành phố Hạ Long và huyện Hoành Bồ, Đảng bộ thành phố Hạ Long mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ huyện Hoành Bồ vào Đảng bộ thành phố Hạ Long.

Hội nghị BCH Đảng bộ Thành phố lần thứ nhất ( sau sáp nhập) trong điều kiện vừa phát triển kinh tế- xã hội, vừa thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid- 19

Mặc dù trong nhiệm kỳ, bên cạnh nhiều thuận lợi, dịch Covid 19 đã ảnh hưởng không nhỏ, song, với tinh thần chủ động, quyết tâm đổi mới của các cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị Thành phố; trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên; sự đồng thuận, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; kế thừa, phát huy những thành tựu của quá trình đổi mới và phát triển; tiếp nối đà tăng trưởng của các nhiệm kỳ trước; tranh thủ thời cơ, phát huy lợi thế tự nhiên, vận dụng, thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù với tầm nhìn và tư duy chiến lược trong triển khai toàn diện các nhiệm vụ đề ra.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao và ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, từng bước trở thành Thành phố dịch vụ, trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế. Dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình của Thành phố sau khi sáp nhập đạt 14,6%/năm, cao hơn so với bình quân chung của Tỉnh (11%). Tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đầu người năm 2020 ước đạt trên 9.933 USD, bằng 1,4 lần bình quân chung của Tỉnh.

Sau sáp nhập, mặc dù chịu sự tác động lớn của đại dịch Covid-19, song cơ cấu kinh tế của Thành phố vẫn tiếp tục chuyển dịch theo hướng bền vững, ước thực hiện đến hết năm 2020: Dịch vụ và Thuế sản phẩm 54,8% - Công nghiệp và xây dựng 44% - Nông, lâm, ngư nghiệp 1,2%.

Công tác điều hành ngân sách đạt nhiều kết quả đột phá với hệ thống giải pháp đồng bộ tăng thu bền vững, chi ngân sách được quản lý chặt chẽ, hiệu quả qua hệ thống kho bạc điện tử, thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên để dành nguồn lực cho đầu tư phát triển.

         

Du khách tấp nập đến Hạ Long tham quan sau khi dịch Covid- 19 trong cả nước cơ bản được khống chế

Du lịch, dịch vụ từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Thành phố, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và giải quyết việc làm. Không gian du lịch được mở rộng. Cơ sở lưu trú du lịch, dịch vụ phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng. Du lịch cộng đồng ở khu vực các xã bước đầu khởi sắc. Mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song tổng số khách du lịch 5 năm ước đạt 45,1 triệu lượt, bằng 1,9 lần giai đoạn 2011-2015, trong đó khách quốc tế là 16,5 triệu lượt, bằng 1,4 lần giai đoạn 2011-2015; tổng doanh thu du lịch ước đạt 79.287 tỷ đồng, bằng 5,6 lần giai đoạn 2011-2015. Nhiều chi, đảng bộ doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực du lịch, dịch vụ đã có nhiều giải pháp giải pháp gì để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong chỉ đạo thực hiện sản xuất, kinh doanh đảm bảo uy tín thương hiệu, bảo vệ môi trường và giữ vững năng lực cạnh tranh trên thị trường đồng thời đóng góp nguồn thu không nhỏ cho Thành phố.

Bà Lý Thị Lan, xã Kỳ Thượng thoát nghèo nhờ trợ lực của chương trình 135

Thành phố đã cơ cấu lại ngành nông, lâm, ngư nghiệp gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Chương trình 135 và Đề án 196, Đề án cơ cấu lại kinh tế nông nghiệp, nông thôn gắn với đô thị hóa và phát triển công nghiệp, dịch vụ. Nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm gắn với Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP). Toàn Tp hiện đã hình thành 39 sản phẩm đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên. Trong 05 năm ngân sách nhà nước đã hỗ trợ 354 tỷ đồng, bằng 4,4 lần giai đoạn 2010-2015. Diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, nhất là hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống của Nhân dân (giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục, văn hóa). Thu nhập bình quân khu vực nông thôn năm 2020 ước đạt 49,6 triệu đồng/người/năm, cao hơn 4,6 triệu đồng so với bình quân của Tỉnh, tăng gấp 2 lần so với năm 2015; hết năm 2020 ước có 10/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt kế hoạch 01 xã; hoàn thành Chương trình 135, Đề án 196 sớm 01 năm so với lộ trình.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, cùng lãnh đạo bộ, ngành cắt băng khánh thành cầu Bài Thơ, đường bao biển Trần Quốc Nghiễn

Đường bao biển Trần Quốc Nghiễn chụp từ trên cao

Ba đột phá chiến lược được BCH Đảng bộ TP tập trung đẩy mạnh.Với phương châm “lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư” là giải pháp đột phá. Thành phố đã huy động có hiệu quả các nguồn lực để tập trung đầu tư các dự án dịch vụ, du lịch đẳng cấp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Trong 5 năm, tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 190.128 tỷ đồng, tăng bình quân 18,2%/năm, bằng hơn 3 lần giai đoạn 2011-2015. Nhiều công trình giao thông trọng điểm được đầu tư, hoàn thành đưa vào sử dụng, rút ngắn thời gian di chuyển từ các trung tâm kinh tế, chính trị của cả nước đến địa bàn, tạo ra động lực mới trong thu hút đầu tư, phát triển dịch vụ, du lịch,… Thành quả này, bởi có sự chỉ đạo sát sao của BCH Đảng bộ TP, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ công tác tuyên truyền, vận động, giải phóng mặt bằng đến những nỗ lực trong đảm bảo tiến độ thi công cũng như chất lượng của các công trình trọng yếu.

Vận hành hiệu quả Trung tâm Hành chính công Thành phố

5 năm qua, cũng là thời gian đánh dấu bước đột phá trong cải cách hành chính trên địa bàn TP với việc đầu tư xây dựng, tổ chức vận hành hiệu quả Trung tâm Hành chính công Thành phố và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại ở phường, xã. Với nhiều nỗ lực, TP luôn giữ vững là địa phương đi đầu toàn Tỉnh về cải cách hành chính, tạo nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp, nhân dân. 

Lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao tiếp tục được quan tâm, thực hiện có hiệu quả. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đạt hiệu quả thiết thực. Năm 2020, toàn Thành phố ước có 93% số gia đình đạt gia đình văn hoá; tỷ lệ thôn, khu phố chuẩn văn hóa đạt 90%; tỷ lệ phường chuẩn văn minh đô thị đạt 50%.

Trường Tiểu học và THCS Kỳ Thượng được thành phố đầu tư, khánh thành dịp chào mừng ĐH đảng bộ Thành phố lần thứ XXV

BCH Đảng bộ TP nhiệm kỳ qua đã có nhiều giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn 100% và trên chuẩn đạt 89%, tăng 21% so với năm 2015. Thành phố đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học theo hướng kiên cố hóa, đạt chuẩn, đồng bộ, hiện đại, góp phần tích cực trong việc đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện mô hình giáo dục thông minh. Chất lượng giáo dục đại trà, mũi nhọn tiếp tục được duy trì và nâng cao. Thành phố tiếp tục giữ vững là địa phương dẫn đầu toàn Tỉnh về chất lượng giáo dục và đào tạo. Công tác an sinh xã hội, các giải pháp giảm nghèo được triển khai đồng bộ. Trong 5 năm đã có 904 hộ thoát nghèo, đến nay tỷ lệ hộ nghèo/tổng số hộ dân theo tiêu chí Quốc gia còn 0,18%  và 0,37% theo tiêu chí nâng cao của Tỉnh.

Bằng nhiều giải pháp thiết thực, Thành phố đã tăng cường quản lý quy hoạch, đất đai, tài nguyên, rừng, bảo vệ môi trường; quản lý Nhà nước về Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; chú trọng ứng dụng khoa học và công nghệ gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Các hoạt động phát triển du lịch trên Vịnh luôn song hành với việc bảo tồn Di sản. Trong 5 năm, vịnh Hạ Long đón 16,7 triệu lượt khách tham quan, tăng 36,7%; thu phí tham quan đạt 4.558 tỷ đồng, bằng 3 lần giai đoạn 2011-2015.

Tiềm lực quốc phòng, quân sự được củng cố và tăng cường, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân ngày càng vững chắc. An ninh chính trị được giữ vững; công tác bảo vệ bí mật Nhà nước được quan tâm, chấn chỉnh. Bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, văn hóa, các công trình, mục tiêu quan trọng trên địa bàn.

Đồng chí Vũ văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thảnh ủy khẳng định:  "Những thành tựu đạt được trong năm năm qua là kết quả của quá trình phấn đấu liên tục, bền bỉ của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân trên địa bàn Thành phố qua nhiều nhiệm kỳ. Nguyên nhân quan trọng là được sự quan tâm định hướng, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh đã mở ra định hướng chiến lược, tạo động lực, nguồn lực để thành phố Hạ Long phát triển nhanh, bền vững hơn. Đó là sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, hiệu quả và tinh thần đoàn kết, thống nhất của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành uỷ, các cấp uỷ đảng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIV, giải quyết kịp thời những vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn, trong đó có vai trò quan trọng của HĐND Thành phố trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; sự quyết liệt, linh hoạt trong công tác quản lý, điều hành của Uỷ ban nhân dân Thành phố và chính quyền cơ sở; sự phối hợp vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị; sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tinh thần lao động tích cực, sáng tạo, trách nhiệm, đồng sức, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn Thành phố".

Một nhiệm kỳ Đại hội sắp khép lại. Một giai đoạn phát triển mới sẽ đến với dấu mốc là sự kiện trọng đại của Đảng bộ Thành phố được diễn ra trong 2 ngày 21, 22/7 này. “ Kế thừa, phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả; huy động nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Hạ Long trở thành trung tâm du lịch quốc gia mang tầm quốc tế, con người văn minh, thân thiện, nhân văn”.

Thùy Dương