chính trị

Toàn văn bài phát biểu Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày đăng 21/07/2020 | 11:36  | View count: 3519

Sáng nay 21/7, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 long trọng khai mạc. Cổng Thông tin điện tử Thành phố trân trọng đăng tải toàn văn bài phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 do đồng chí Phạm Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố tphát biểu tại Đại hội.

Đồng chí Phạm Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố khai mạc Đại hội đại biểu đảng bộ Thành phố Hạ Long lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

 

- Kính thưa đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

- Kính thưa đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh.

- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Tỉnh, nguyên lãnh đạo Tỉnh, nguyên lãnh đạo thành phố Hạ Long và huyện Hoành Bồ qua các thời kỳ.

- Kính thưa các quí vị đại biểu, các vị khách quý!

- Kính thưa Đại hội!

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hạ Long lần thứ 25 là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng - là Kỳ đại hội đầu tiên sau sáp nhập, mang dấu ấn lịch sử trong đời sống chính trị của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc Thành phố. Trong bối cảnh vừa lãnh đạo công tác chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp, vừa triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 02/10/2019 của Tỉnh ủy về mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển của thành phố Hạ Long và huyện Hoành Bồ; Nghị quyết số 837/NQ-UBTVQH14, ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ninh; kiện toàn, thành lập Đảng bộ, chính quyền thành phố Hạ Long mới; sắp xếp ổn định công tác cán bộ, các cơ quan, đơn vị để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Tỉnh và Thành phố.

 Quang cảnh Đại hội

Cùng với đó là triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện phần lớn thời gian chịu tác động phức tạp, toàn diện và kéo dài khó lường của đại dịch Covid-19, có thời điểm phải ưu tiên quyết liệt cho công tác phòng chống dịch và thực hiện giãn cách xã hội…

Song với quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, cùng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực vượt bậc của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, Thành phố đã thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép" trong 6 tháng đầu năm 2020: Không để dịch bệnh Covid-19 lây lan trên địa bàn Thành phố và tiếp tục duy trì phát triển kinh tế - xã hội đạt kết quả tích cực.

Kính thưa các đồng chí đại biểu, các vị khách quý.

Kính thưa Đại hội.

Để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hạ Long lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025, trong thời gian qua, Đảng bộ Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội tại 779 chi bộ, 08 đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng bộ cơ sở và 98 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy. Tại đại hội các chi, đảng bộ cơ sở đã có nhiều đổi mới, chuẩn bị chu đáo các văn kiện; dành nhiều thời gian cho thảo luận; thực hiện bầu trực tiếp bí thư tại đại hội với tỷ lệ phiếu bầu tập trung cao; 12/33 xã, phường thực hiện bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND; 06/33 xã, phường thực hiện bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch HĐND; thực hiện bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu phố tại 244 thôn, khu phố.

Đoàn chủ tịch Đại hội

Các đại hội đã diễn ra trong không khí dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, đúng với nguyên tắc, Điều lệ Đảng. Cùng với quá trình tổ chức đại hội, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể từ Thành phố đến cơ sở đã chỉ đạo, tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân hướng về chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát, kịp thời của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy. Công tác chuẩn bị Đại hội được tiến hành đúng Điều lệ, nguyên tắc, quy định của Đảng và hướng dẫn của cấp trên. Công tác nhân sự được chuẩn bị nghiêm túc, đúng với quy định của Đảng về công tác cán bộ và bám sát yêu cầu, đòi hỏi trong tình hình mới. Các văn kiện Đại hội đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, tiếp thu các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm từ đại hội các chi, đảng bộ cơ sở, các tổ chức đoàn thể và các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt là ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo Thành phố qua các thời kỳ. Những ý kiến đóng góp quý báu đã được Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố trân trọng tiếp thu vào các Báo cáo trình tại Đại hội.

Kính thưa Đại hội!

Kính thưa các đồng chí!

Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, tại Đại hội này, chúng ta có các nhiệm vụ hết sức quan trọng:

Thứ nhất, Đại hội tiến hành tổng kết đánh giá tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 24, nhiệm kỳ 2015-2020. Trên cơ sở đó, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020-2025.

Thứ hai, Trên cơ sở kết quả thảo luận của Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội tiếp tục thảo luận tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 15, và các văn kiện quan trọng khác.

Thứ ba, Đại hội tiến hành lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, uy tín, có tinh thần quyết tâm đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa 25, bầu trực tiếp Bí thư Thành ủy khóa 25, nhiệm kỳ 2020-2025; đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 25 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh, Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Thứ tư, Đại hội sẽ lựa chọn, bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ Thành phố đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 15 đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, đại diện cho trí tuệ của Đảng bộ, cho ý chí và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thành phố, đóng góp vào sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ 15.

Kính thưa Đại hội !

Sự phát triển của thành phố Hạ Long sau khi được mở rộng địa giới hành chính đang có diện mạo mới với nhiều cơ hội, lợi thế nổi trội để tạo ra những đột phá, nhưng cũng sẽ phải đối diện với không ít khó khăn, thách thức. Vì vậy, thành công của Đại hội có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của Thành phố trong giai đoạn 2020 - 2025 và tạo tiền đề vững chắc cho những năm tiếp theo để góp phần cùng Tỉnh phấn đấu trở thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Với ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Đại hội, Đoàn Chủ tịch trân trọng đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc Thành phố; tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, tích cực, chủ động, sáng tạo tham gia thảo luận; công tâm, sáng suốt trong bầu cử; gương mẫu, kỷ luật trong chấp hành Nội quy, Quy chế của Đại hội, góp phần hoàn thành thắng lợi các nội dung, chương trình của Đại hội đã đề ra.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Tôi long trọng tuyên bố: Khai mạc Đại hội Đảng bộ Thành phố Hạ Long lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính chúc các đồng chí đại biểu, khách quý mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc!

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

 Xin trân trọng cảm ơn ./.