chính trị

Tham gia Dự thảo báo cáo chính trị - Nhiều ý kiến tâm huyết
Ngày đăng 21/07/2020 | 07:38  | View count: 1974

Tiếp tục chương trình phiên làm việc ngày thứ nhất - 21/7, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hạ Long lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 tập trung thảo luận, trọng tâm là Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội và các văn kiện Đại hội cấp trên.

Phát biểu thảo luận tại Đại hội, các đại biểu đã làm sâu sắc hơn những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế, khuyết điểm và những bài học kinh nghiệm; đồng thời cụ thể hóa hơn chỉ tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội nghe các ý kiến tham luận 

Các ý kiến đều đồng tình với những đánh giá về kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế, khuyết điểm và những bài học kinh nghiệm được đề cập trong Báo cáo chính trị.

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ qua, các ý kiến đều khẳng định: Được sự quan tâm đặc biệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các bộ, ngành Trung ương, cùng với tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo, các cấp uỷ đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể Thành phố đã có sự thống nhất, tập trung khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đề ra và đạt được những kết quả quan trọng. Đó cũng chính là kết quả của quá trình phấn đấu liên tục, bền bỉ của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân trên địa bàn Thành phố qua nhiều nhiệm kỳ.

Các đại biểu cũng đồng tình với đánh giá về những hạn chế; đồng thời thống nhất cao với mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: Kế thừa, phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả; huy động nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Hạ Long trở thành trung tâm du lịch quốc gia mang tầm quốc tế, con người văn minh, thân thiện, nhân văn. Để hiện thực hóa mục tiêu này, các đại biểu đã đề nghị thực hiện nhiều giải pháp.

Đồng chí Lưu Mạnh Tuấn, Bí thư Đảng ủy phường Hồng Hải cho rằng: Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính trị ở cơ sở là tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự.

Trong tham luận “Các giải pháp trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với nhiệm vụ chính trị trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh”, đồng chí Trịnh Văn Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho rằng: nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách là kiên quyết, kiên trì với quyết tâm chính trị cao, phát huy sức mạnh tổng hợp của tất cả các cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và các tổ chức quần chúng.

Đồng chí Trịnh Văn Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh  phát biểu tham luận tại Đại hội

Phát biểu về: “Một số giải pháp thực hiện sự lãnh đạo của Đảng bộ xã trong phát huy vai trò của đội ngũ người có uy tín trong cộng đồng góp phần tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nếp sống văn minh, khối đại đoàn kết toàn dân”, đồng chí Phạm Văn Sáu, Bí thư Đảng ủy xã Tân Dân đưa ra một số kinh nghiệm từ hoạt động của địa phương, đó là: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận các cấp đối với công tác xây dựng, bồi dưỡng người có uy tín tại các thôn; Người có uy tín được nhân tôn vinh phải bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà và địa phương trước hết phải vận động con cháu trong gia đình, họ hàng phải gương mẫu chấp hành tốt chính sách, pháp luật; Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho người có uy tín…

Đồng chí Phạm Văn Sáu, Bí thư Đảng ủy xã Tân Dân tham luận tại Đại hội

Trong tham luận: “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận, góp phần thực hiện thắng lợi NQ Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hạ Long lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025”, đồng chí Bùi Đức Đoàn, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Trưởng Khối MTTQ và các tổ chức CT - XH Thành phố đã đưa ra một số đề xuất: Đối với Tỉnh: Cần quan tâm có cơ chế, chính sách đặc thù, bổ sung nguồn lực cho Thành phố để vừa tập trung phát triển vừa giải quyết những mâu thuẫn, thách thức; đối với Thành phố: Nghiên cứu, xây dựng và ban hành Nghị quyết về phát triển nguồn nhân lực Thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ, có năng lực, phẩm chất tốt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám nói, dám hy sinh vì lợi ích của Đảng, Nhà nước và có khả năng sẵn sàng thích ứng, hội nhập quốc tế để tạo nguồn cán bộ chủ chốt của Thành phố.

Đồng chí Bùi Đức Đoàn, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Trưởng Khối MTTQ và các tổ chức CT - XH Thành phố tham luận tại Đại hội

Ngoài ra, các đại biểu cũng đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết về các lĩnh vực như: Xây dựng Đảng, Chính quyền; Kinh tế; Văn hóa  - Xã hội; An ninh - Quốc phòng; MTTQ và các đoàn thể... qua đó góp phần hoàn thiện Báo cáo chính trị; đề ra các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ sát hợp với tình hình thực tế, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Cũng trong phiên họp chiều nay, Đại hội nghe và thảo luận Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Vũ Văn Diện, Bí thư Thành ủy trình bày Dự thảo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày mai – 22/7, Đại hội sẽ tiếp tục làm việc với các nội dung chính: Bầu BCH Đảng bộ Thành phố và bầu Bí thư Thành ủy trực tiếp tại Đại hội.

 

Nhóm PV