chính trị

Đồng chí Vũ Văn Diện trúng cử chức danh Bí thư Thành ủy Hạ Long khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày đăng 22/07/2020 | 12:09  | View count: 3885

Phiên buổi sáng ngày 22/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hạ Long lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thực hiện các quy trình bầu BCH Đảng bộ Thành phố lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu Bí thư Thành ủy trực tiếp tại Đại hội.

Theo đó, các đại biểu đã nghe báo cáo đề án nhân sự BCH Đảng bộ thành phố khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 và chia tổ thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu cấp ủy. Qua thảo luận tại các tổ, các đại biểu đều đồng tình nhất trí cao với đề án nhân sự BCH Đảng bộ thành phố khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025, nhất trí số lượng, cơ cấu, độ tuổi của cán bộ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXV.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Vũ Văn Diện, Bí thư Thành ủy Hạ Long khóa XXIV đã 

trình bày báo cáo Đề án nhân sự Ban Chấp hành khóa XXV

Các đại biểu thảo luận Đề án nhân sự tại Tổ:

 

 

Đại hội biểu quyết thông qua Đề án nhân sự BCH

Đại biểu nghiên cứu, thực hiện quy trình bầu BCH

Với tinh thần tập trung, trách nhiệm, trí tuệ, Đại hội cũng đã bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ thành phố khóa XXV nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả: Có 55/62 đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

 Đại hội cũng đã tiến hành bầu trực tiếp chức danh Bí thư Thành ủy tại Đại hội. 

Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu nhân sự bầu Bí thư Thành ủy khóa XXV

Các đại biểu bầu chức danh Bí thư Thành ủy Hạ Long khóa XXV:

 

Đồng chí Vũ Văn Diện, Bí thư Thành ủy Hạ Long khóa XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020, được tín nhiệm để Đại hội giới thiệu và bầu giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hạ Long khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tuyệt đối.

Đồng chí Vũ Văn Diện, Bí thư Thành ủy khóa XXIV được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Hạ Long khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 -2025 với số phiếu tuyệt đối

Buổi chiều ngày 22/7, Đại hội sẽ tiến hành các nội dung: báo cáo kết quả phiên họp lần thứ nhất BCH Đảng bộ thành phố khóa XXV; bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng, văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX; BCH Khóa XXV ra mắt và nhận nhiệm vụ trước Đại hội; chia tay các đồng chí Ủy viên BCH khóa XXIV không tái cử; thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội và bế mạc Đại hội.

Thùy Dương - Lan Hương - Hồng Phương - Hồng Hạnh

 

DANH SÁCH 55 ĐỒNG CHÍ ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HẠ LONG KHÓA XXV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 ( Xếp theo vần A, B, C)

 

1

Vũ Thị Mai Anh

2

Nguyễn Thanh Ân

3

Tạ Văn Biên

4

Nguyễn Hồng Cấp

5

Vũ Văn Diện

6

Mạc Trung Dũng

7

Nguyễn Thị Định

8

Bùi Đức Đoàn

9

Nguyễn Thị Vân Hà

10

Lê Hồng Hải

11

Nguyễn Vũ Hải

12

Nguyễn Xuân Hải

13

Vi Bích Hạnh

14

Nguyễn Thị Thúy Hằng

15

Phạm Thị Thu Hằng

16

Nguyễn Trung Hậu

17

Hồ Ngọc Hoài

18

Linh Du Hồng

19

Nguyễn Việt Hùng

20

Phan Thanh Hùng

21

Trần Mạnh Hùng

22

Trần Quốc Hùng

23

Nguyễn Công Huy

24

Đặng Thái Hưng

25

Phạm Lê Hưng

26

Phạm Ngọc Hưng

27

Phan Thị Hải Hường

28

Nguyễn Trọng Khánh

29

Nguyễn Trung Kiên

30

Vũ Ngọc Lâm

31

Đinh Hoàng Long

32

Phạm Thị Thanh Mai

33

Nguyễn Tuấn Minh

34

Triệu Văn Nghĩa

35

Nguyễn Hữu Nhã

36

Đinh Thị Nhung

37

Vũ Thị Oanh

38

Đỗ Thị Phương

39

Nguyễn Hồng Quang

40

Nguyễn Hoàng Quý

41

Nguyễn Ngọc Sơn

42

Vũ Hồng Sơn

43

Bùi Minh Tấn

44

Phạm Đức Thắng

45

Nguyễn Bình Thiên

46

Nguyễn Hữu Thọ

47

Vũ Mạnh Tiến

48

Vũ Đức Tính

49

Nguyễn Như Trang

50

Trần Văn Trực

51

Nguyễn Anh Tú

52

Lưu Mạnh Tuấn

53

Nguyễn Thanh Tuấn

         54

Trần Doãn Tuấn

55

Đặng Thị Yến