chính trị

Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hạ Long lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày đăng 22/07/2020 | 04:34  | View count: 3105

Chiều ngày 22/7, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hạ Long lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục chương trình làm việc và bế mạc. Dự phiên Bế mạc có đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Sau hai ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hạ Long lần thứ XXV đã hoàn thành đầy đủ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã dân chủ thảo luận, công tâm, khách quan, sáng suốt lựa chọn và bầu 55 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, Đại hội đã bầu trực tiếp chức danh Bí thư Thành ủy với số phiếu tuyệt đối; bầu BTV Thành ủy, các Phó Bí thư Thành ủy; bầu Ủy ban kiểm tra Thành ủy và Thủ trưởng Ủy ban kiểm tra Thành ủy. 

Các đại biểu thực hiện quy trình bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đảng bộ Tỉnh Quảng NInh lần thứ XV:

Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu gồm 51 đại biểu chính thức và 03 đại biểu dự khuyết, đại diện trên 22 ngàn đảng viên của Đảng bộ thành phố Hạ Long dự và đóng góp vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV. 

Chia tay các đồng chí không tham gia BCH khóa mới

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa BCH Đảng bộ Thành phố lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đã nhất trí thông qua: Báo cáo Chính trị, Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XXIV; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XV, các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đại hội. Đây là kết tinh trí tuệ và ý chí của toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc Thành phố; là kết quả của sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo Cương lĩnh chính trị, đường lối, chủ trương của Đảng vào điều kiện thực tế của Thành phố.

Biểu quyết thống nhất Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hạ Long khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 phát biểu bế mạc Đại hội

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Thành ủy Hạ Long đã nhấn mạnh: “Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXV tiếp tục cho chặng đường phát triển mới với những yêu cầu của sự phát triển thành phố Hạ Long trở thành đô thị hiện đại – truyền thống, trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế, là hạt nhân thúc đẩy tỉnh Quảng Ninh sớm đạt tiêu chí trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Vì vậy, sự nghiệp phía trước còn rất nhiều khó khăn, thách thức, nhiều vấn đề mới nảy sinh đòi hỏi phải giải quyết; song chắc chắn Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, và nhân dân các dân tộc trong Thành phố sẽ kế thừa và phát huy truyền thống “Kỷ luật - Đồng tâm”; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, thường xuyên đổi mới; nắm bắt thời cơ, khai thác tiềm năng, thế mạnh, huy động mọi nguồn lực để quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 25 đã đề ra; trước mắt phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế- xã hội năm 2020, thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thành công của Đại hội là tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc thành phố tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo, triển khai chương trình hành động, đưa Nghị quyết vào cuộc sống”.

 Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ bế mạc Đại hội

Thành công của Đại hội là tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc thành phố tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo, triển khai chương trình hành động, đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Thùy Dương – Lan Hương – Hồng Hạnh – Hồng Phương